Przejdź do treści

Wiadomości

Prezentacja roku obchodów Dwusetlecia urodzin Księdza Bosko w czasie konferencji prasowej

  • 7 lutego 2014 r.
(fot. ANS)
(fot. ANS)

“To nie jest nostalgiczne spojrzenie w przeszłość, ani jakieś wydarzenie lokalne, ale możliwość odnowienia zaangażowania mającego na celu dotarcie do ludzi młodych i towarzyszenie im w ich wyzwaniach”. Tymi słowami ks. Pascual Chávez, Przełożony Generalny Salezjanów, wprowadził dziennikarzy obecnych na międzynarodowej konferencji prasowej w znaczenie obchodów Roku Dwusetlecia urodzin Księdza Bosko (1815-2015), który się rozpocznie 16 sierpnia 2014 roku.

Konferencja prasowa ze wspomnianą prezentacją miała miejsce 6 lutego w siedzibie Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej we Włoszech, w Rzymie. Moderatorami wystąpień byli: dr Antonio Preziosi, dyrektor Rai Giornale Radio i Radio 1. Oprócz ks.Cháveza głos zabrali: Matka Yvonne Reungoat, Przełożona Generalna Córek Maryi Wspomożycielki; bp Mario Toso, sekretarz Papieskiej Rady “Iustitia et Pax”; ks. Roberto Gottardo, przewodniczący Komisji diecezji turyńskiej ds. Całunu oraz dwoje młodych członków Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego: Renato Cursi i Giorgia Intreccialagli.

Na początku miała miejsce projekcja krótkiego filmu video, który zrealizowały Missioni Don Bosco we współpracy z Dykasterią ds. Komunikacji Społecznej, w którym, poprzez cytaty i wymowne obrazy ukazano, w jaki sposób sen Księdza Bosko jest dzisiaj przeżywany i rozpowszechniony pod każdą szerokością geograficzną. Fil ten jest także dostępny na YouTube ANSChannel.

Następnie odczytano przesłanie przewodniczącego Senatu Włoch Pietro Grasso, który podkreślił, że “Ksiądz Bosko pozostawił nauczanie bardzo aktualne”, pozwaląjące żyć odmiennościami i rozwijać postawy odpowiedzialności, przyjęcia i solidarności.

Po czym, jako pierwszy głos zabrał ks. Chávez, który przedstawiając aktualność Księdza Bosko, stwierdził, że “umiał on odczytać rzeczywistość społeczną swojego czasu, uczynił ubogich ludzi młodych pierwszymi odbiorcami swojego zaangażowania i dostarczył im najlepszego daru, jaki mógł im ofiarować: wychowanie”. Następnie Przełożony Generalny wskazał na trzy wielkie wyzwania, które dotyczą współczesnej młodzieży i zaznaczył, że odpowiedzi, jakich udzielił Ks. Bosko, także dzisiaj są aktualne. W obliczu braku zaufania do siebie samych, jaki cechuje młodych, można odpowiedzieć protagonizmem młodzieżowym. Wobec lęku przed przyszłością trzeba uciec się do edukacji szkolnej i zawodowej. Rosnącemu rozdźwiękowi pomiędzy światem dorosłych i światem ludzi młodych można stawić czoła tylko będąc obecnym, żyjąc u boku młodzieży.  

Biskup Toso, ze swojej strony, stwierdził, że “Zgromadzenie i Rodzina Salezjańska są Kościołem wychodzącym poza siebie, ponieważ idąc za przykładem Ks. Bosko, nie przestają kroczyć w kierunku materialnych i ludzkich peryferii społeczeństwa i młodzieży. Biskup przytoczył następnie niektóre przykłady zaangażowania Rodziny Salezjańskiej i Salezjanów na polu edukacji szkolnej i wyższej oraz kształcenia zawodowego.

Matka Reungoat, przypominając o ścisłej relacji zaufania, jaka łączyła Ks. Bosko i Matkę Mazzarello w odniesieniu także do dziewcząt – co było czymś wówczas niespotykanym – zaznaczyła, że posłannictwo salezjańskie nie jest wyłącznością salezjanów, ale rozkłada się na całą Rodzinę Salezjańską. Stąd przełożona Córek Maryi Wspomożycielki (CMW) określiła  Dwusetlecie “nowym wezwaniem do zaangażowania się w misję wychowawczą na rzecz młodzieży”, misję, jaką CMW realizują w 94 krajach, w których są obecne.

Natomiast ks. Gottardo mówił o nadzwyczajnym wystawieniu Całunu, które będzie mieć miejsce na wiosnę 2015 r., zaledwie pięć lat po ostatnim wystawieniu, i stwierdził, że została ona zaplanowana właśnie w powiązaniu z obchodami Dwusetlecia urodzin Księdza Bosko. Dlatego ludzie młodzi nie tylko będą uprzywilejowanymi, głównymi bohaterami tego wydarzenia, ale również będą bezpośrednio zaangażowani w jego przygotowanie. 

Potem Giorgia Intreccialagli podkreśliła znaczenie formacji salezjańskiej, jaką otrzymała – która jej pomogła poczuć, że jest kochana, i poznać Jezusa – i wartość doświadczenia misyjnego, jakie zdobyła na placówce salezjańskiej w Wenezueli.

Zaś Renato Cursi, młody salezjanin współpracownik, przywołał swoje “pierwsze spotkanie” z Ks. Bosko, które miało miejsce w oratorium dzięki sportowi, a które się potem rozwinęło na płaszczyźnie wiary i życia. Młodzieniec ten ogłosił także, że zamiarem młodych z MGS jest uczczenie Dwusetlecia wielkim tłumem, liczącym 10 tysięcy osób, na Colle Don Bosco.

Dopełnieniem tych wystąpień było świadectwo Cristiny Chiabotto, Miss Italia 2004 i prezenterki telewizyjnej, dotyczące Księdza Bosko i aktualności jego charyzmatu także dzisiaj. Ta, przywołując lata, które przyżyła jako wychowanka Córek Maryi Wspomożycielki w Turynie, wyznała, że dotąd nosi w swoim sercu, w swoim życiu zawodowym i osobistym, uśmiech i entuzjazm Księdza Bosko.

Rok obchodów Dwusetlecia urodzin Księdza Bosko (16 sierpnia 2014 – 16 sierpnia 2015) jest rokiem pamięci o człowieku, którego nauczanie, po 200 latach, jest wciąż aktualne, podobnie jak ciągle aktualny jest temat wychowania młodzieży. Nastąpi on po trzyletnim przygotowaniu, które pozwoliło odkryć we wnętrzu całej Rodziny Salezjańskiej historię (2011-2012), pedagogię (2012-2013) i duchowość (2013-2014) tego kapłana, wychowawcy i świętego z Turynu.

Źródło

Udostepnij