Przejdź do treści

Wiadomości

KG27: Ks. Václav Klement wybrany radcą Regionu Azja Wschodnia-Oceania

  • 28 marca 2014 r.

Kapituła Generalna 27 wybrała ks. Václava Klementa Radcą regionu Azja Wschodnia-Oceania. Dla ks. Klementa jest to powrót do animowania tym regionem, jako że już w sześcioleciu 2002-2008 był jego radcą.

Przełożony Generalny przede wszystkim skierował słowa wdzięczności pod adresem ks. Andrewa Wonga, radcy ustępującego, dziękując mu za jego wielkoduszność i dyspozycyjność, z którymi to cechami służył regionowi w ostatnim sześcioleciu.

Ks. Klement przyjął wybór, mówiąc: “Bardzo dziękuję za zaufanie i z pomocą świętych Versiglia i Caravario, którzy oddali życie w naszym regionie, mówię: tak”.

Urodził się 7 października 1958 r. w Brnie, w ówczesnej Czechosłowacji, gdzie przez 26 lat nie mógł swobodnie wyznawać swojej wiary z powodu panującego wówczas reżimu komunistycznego. Stając się potajemnie członkiem Zgromadzenia Salezjańskiego i składając śluby zakonne 4 września 1982 r., studiuje oficjalnie w seminarium diecezjalnym, pozostając w ukryciu jako salezjanin, także wobec rodziców. W sierpniu 1984 r. ucieka do Rzymu, gdzie uzyskuje bakalaureat z teologii i rozpoczyna studia w zakresie komunikacji społecznej na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim.

Po święceniach kapłańskich w Rzymie w dniu 25 maja 1986 r., zostaje wcielony do inspektorii koreańskiej, gdzie pracuje wśród internistów z ośrodka zawodowego w Seulu, a następnie, w 1995 r., zostaje dyrektorem domu formacyjnego w Seulu-Dae Rim Dong.

Jako inspektor koreański, a zostaje nim w 1996 r., uczestniczy w 25. KG w 2002 roku i zostaje przez nią wybrany radcą nowego regionu Azja Wschodnia-Oceania, zaś Kapituła Generalna 26 zleca mu kierowanie sektorem misyjnym.

Źródło

Udostepnij