Przejdź do treści

Wiadomości

Komunikacja społeczna Europy Środkowej i Północnej idzie w jednym kierunku

  • 30 maja 2015 r.

W Dębkach nad polskim Bałtykiem delegaci ds. komunikacji społecznej Regionu Europy Środkowej i Północnej w dniach 25-28 maja dzielili się doświadczeniem oraz podejmowanymi inicjatywami. Organizatorem spotkania była inspektoria pilska.

Do ośrodka zmartwychwstańców przybyli salezjanie i świeccy z dziesięciu inspektorii (Niemcy, Austria, Słowacja, Czechy, Słowenia, Irlandia, Polska – cztery inspektorie) oraz delegatury na Malcie. Obradom przewodniczył radca ds. komunikacji społecznej ks. Filiberto González Plasencia.

Podczas spotkania dzielono się tym, co w poszczególnych inspektoriach dotyczy szeroko rozumianej komunikacji społecznej. Szczególną mobilizacją w ostatnich miesiącach są obchody 200-lecia urodzin św. Jana Bosko. To wydarzenie stało się inspiracją dla wielu oryginalnych przedsięwzięć, jak na przykład 200 słówek nagranych i umieszczonych w internecie na kanale Youtube, chusteczek higienicznych z logo salezjanów, wydania znaczków pocztowych, płyt muzycznych, książek, przygotowania kampanii "Danke Don Bosco" czy musicalu o młodych i księdzu Bosko.

Każda inspektoria przedstawiła wyzwania, które przed nią stoją w obrębie komunikacji społecznej, a także projekty na najbliższe lata. Zastanawiano się także, jakie wspólne przedsięwzięcia należy podjąć w ramach całego regionu. Wszyscy się zgodzili, że powinno się położyć zdecydowanie większy nacisk na naukę języka angielskiego. Warto zaznaczyć, że po raz pierwszy w czasie całych obrad językiem angielskim posługiwano się częściej niż włoskim. Inną rzeczą, co do której się wszyscy zgodzili, jest przyjęcie tych samych wytycznych dla salezjanów i ich współpracowników w korzystaniu z mediów społecznościowych (Facebook, Twitter itp.). Takie wskazówki i zasady przygotowała prowincja niemiecka. Porządkują one sposób korzystania z mediów społecznościowych przez salezjanów oraz osoby pracujące w salezjańskich dziełach. Jeden z punktów przypomina, że każdy salezjanin powinien pamiętać, że zawsze jest „twarzą” Zgromadzenia, również prowadząc osobisty profil np. na Facebooku.

Na zakończenie obrad delegaci wybrali koordynatora regionu, którym został ks. Łukasz Nawrat pracujący w Irlandii. Dla łatwiejszej komunikacji utworzono także grupę na Facebooku, która pozwoli na łatwiejszą wymianę myśli oraz inicjatyw.

Goście w czasie pobytu w Polsce poznali dzieła salezjańskie – gimnazjum w Kniewie oraz kościół Wspomożycielki w Rumi, za co szczególnie byli wdzięczni, oraz Gdańsk i historię polskiej wolności, którą przybliżył ks. Jarosław Wąsowicz.

Autor

Wojtek Kułak


Udostepnij