Przejdź do treści

Wiadomości

Umowa o współpracę pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a szkołą salezjańską

  • 20 marca 2017 r.
fot. Piotr Drzewiecki (lodz.salezjanie.pl)
fot. Piotr Drzewiecki (lodz.salezjanie.pl)

W środę 15 marca podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym im. Księdza Bosko w Łodzi. Od pięciu lat kilkunastu uczniów salezjańskiej szkoły uczestniczy w projekcie: „Praktyki naukowe na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ dla uzdolnionych uczniów Liceum zainteresowanych fizyką”.

Umowa została podpisana przez ks. dyrektora Juliana Dzierżaka sdb oraz dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ (WFTiIS) prof. dr hab. Paweł Maślanka. Podczas spotkania Uniwersytet Łódzki reprentowali: prof. dr hab. Wielisław Olejniczak i prof. dr hab. Andrzej Korejwo.

Idea uczestnictwa w zajęciach uczniów Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego na Uniwersytecie Łódzkim sięga 2011 roku, kiedy to nasz profesor fizyki - p. Henryk Czekalski nawiązał współpracę ze swoimi kolegami z Wydziału Fizyki i informatyki Stosowanej UŁ. Zgodnie z nią uczniowie SLO mogli raz w tygodniu uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników UŁ.

Celami, jakie przyświecały podczas realizacji zajęć, była przede wszystkim popularyzacja fizyki, możliwość dostępu do profesjonalnej aparatury naukowej jako „oglądacz” oraz jako „użytkownik”, możliwość kontaktu z fizykami, zapoznanie się z ewentualną karierą naukową, przełamywanie barier ekskluzywności (która oznacza, że tylko nieliczni są w stanie pojąć daną wiedzę) oraz ogólnie pogłębianie zainteresowania fizyką. Jednocześnie celem tych zajęć z punktu widzenia UŁ jest reklamowanie studiów na wydziale WFiIS. Adresatami tego projektu zostali uczniowie 1klas LO, których do tej pory było ponad 30-tu.

Zwykle w czasie takiego roku zajęć nasi uczniowie odwiedzają: mikroskop elektronowy, „pierwszą” pracownie fizyki i „drugą” pracownię fizyki, mikroskop sił atomowych, pracownię programowania mikrokontrolerów, pracownię fizyki jądrowej. Odwiedzają – to znaczy że wykonują tam gdzie się da – pomiary i badania naukowe. Zajęcia będą kontynuowane w następnym roku.

Autor

Piotr Drzewiecki, Henryk Czekalski

Źródło

Udostepnij