Przejdź do treści

Wiadomości

Niezłomni dzięki Księdzu Bosko – sympozjum historyczne

  • 22 listopada 2017 r.
Niezłomni dzięki Księdzu Bosko
Niezłomni dzięki Księdzu Bosko

5 listopada w pocysterskim opactwie w Lądzie nad Wartą odbyło się sympozjum historyczne zatytułowane „Niezłomni wychowankowie salezjańscy”. Jego organizatorami byli Instytut Pamięci Narodowej oraz historycy salezjańscy. Rolę przewodniczącego oraz głównego moderatora sympozjum pełnił ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB.

Pierwszym prelegentem był prof. dr hab. Jan Pietrzykowski SDB, który wygłosił wykład wprowadzający. Mówił o organizacji salezjańskich placówek szkolno-wychowawczych w Polsce podczas II wojny światowej. To wystąpienie pomogło nakreślić słuchaczom wizję pracy salezjańskiej w zakresie edukacji oraz wychowania w tamtych niełatwych czasach.

Następnie przybliżono sylwetki kilku salezjańskich wychowanków, ukazując szczegóły ich pobytu w salezjańskich zakładach, męstwo oraz zasługi na rzecz obrony Polski. Z bardzo interesującym wykładem wystąpił prof. Krzysztof Szwagrzyk, który przybliżył tajemnice przebiegu prac poszukiwań grobu Danuty Siedzikówny „Inki” – sanitariuszki 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, która dzisiaj - jak podkreślił ks. Wąsowicz - stała się „ikoną żołnierzy niezłomnych”. Profesor Szwagrzyk mocno akcentował, iż wszystko odbywa się w swoim czasie, a odnalezienie szczątków „Inki” i „Zagończyka” jest tego potwierdzeniem. Miejsce odnalezienia ciał było przeznaczone pod nowe pochówki, co spowodowałoby utratę możliwości przeprowadzenia badań oraz całkowite zniszczenie szczątek niezłomnych. Również niewytłumaczone wewnętrzne przekonanie ekipy badaczy skłoniło do negacji wyników raportu geologicznego radaru, który nie ujawnił na tym obszarze badań żadnych pochówków ludzkich. Przeprowadzone badania, bez cienia wątpliwości potwierdziły autentyczność „Inki” i „Zagończyka”. Dzięki ciężkiej pracy ekipy profesora Krzysztofa Szwagrzyka bohaterowie otrzymali należny im honorowy pogrzeb oraz pamięć.

Siostra Natalia Roman FMA w swoim wykładzie „Młodość Edwarda Kaźmierskiego w świetle jego Dzienniczka z 1936 r.” przybliżyła postać błogosławionego wychowanka poznańskiego oratorium. Przedstawiła bł. Edwarda jako „normalnego, zwyczajnego chłopaka”, który w dzienniczku umieścił swoje zmartwienia, radości oraz marzenia. S. Natalia, bardzo krytycznie ujmując życiorys Edy, wskazała na problemy w rodzinie oraz zainteresowania chłopaka. Zasadniczą częścią wykładu była szczegółowo studiowana działalność patriotyczna i konspiracyjna błogosławionych oratorianów.

Bogactwo treści lądzkiego sympozjum historycznego ukazało ogrom wkładu zgromadzenia salezjańskiego wniesionego w kształtowanie i patriotyczne wychowanie młodych Polaków.  Błogosławiona Piątka, Inka, Tadeusz Karwowski, Dariusz Stolarski i wielu innych wychowanków salezjańskich szkół i oratoriów stało się prawdziwymi rycerzami swojej ojczyzny. Wiara w jej wolność dodawała im odwagi, by nie zważając na prześladowanie i ucisk, walczyć o wolną Polskę. Nawet za cenę przelanej krwi. Dr Jacek Pawłowicz powiedział na koniec swojego przemówienia: „O tych ludziach warto pamiętać”. Należy się im pamięć! Zaś przykład salezjańskich patriotów niech wzmacnia w sercach młodych Polaków miłość do ojczyzny oraz odwagę i gorliwość w walce o jej wolność i suwerenność.

Autor

Artur Liashneuski SDB

Źródło

Zdjęcia


Udostepnij