Przejdź do treści

Wiadomości

Wiązanka na rok 2018 - komentarz, film i inne materiały

  • 3 stycznia 2018 r.

Kilka dni temu, 27 grudnia, jak już pisaliśmy, Przełożony Generalny Salezjanów zaprezentował Wiązankę na rok 2018. Ks. Ángel Fernández Artime zwraca uwagę przede wszystkim na to, aby pielęgnować sztukę słuchania i towarzyszenia młodym ludziom, gdyż tego najbardziej potrzebują. Wezwanie Przełożonego Generalnego wiąże się z tegorocznym XV Synodem Zwykłym Biskupów, który odbędzie się w październiku, a którego tematem będzie: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”.

„Jest to wydarzenie, które bezpośrednio łączy się z istotą naszego charyzmatu, a do którego będziemy się starać jak najlepiej przygotować, uwrażliwiając nas samych oraz uświadamiając i zachęcając do uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu w życiu Kościoła licznych świeckich i wielu ludzi młodych” – podkreśla we wstępie do Wiązanki ks. Artime. „Poprzez ten Synod «Kościół stawia sobie pytanie, w jaki sposób towarzyszyć młodzieży w rozeznaniu i przyjęciu wezwania do miłości i życia w pełni, a także chce poprosić samych młodych, by pomogli określić najbardziej skuteczne sposoby głoszenia Dobrej Nowiny dzisiaj»”.

W Wiązance ks. Artime przywołuje rozmowę Pana Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba, zwracając uwagę na postawę Zbawiciela wobec samarytańskiej kobiety. Następnie Przełożony Generalny wymienia najważniejsze elementy owocnego wysłuchiwania ludzi powierzonych trosce wychowawców i ewangelizatorów, mówi także o elementach rozeznawania powołania i prowadzenia po ścieżkach życia. Słuchanie, umiejętne prowadzenie rozmów, a także bycie z drugim człowiekiem jest darem z siebie, który nie zaistnieje bez wewnętrznej ciszy w każdym wychowawcy, bez cierpliwości i radości z tego, w jaki sposób się żyje.

Jak podkreśla sam ks. Artime, dobrze wiemy, na bazie naszego doświadczenia wychowawców i ewangelizatorów, że często ci się zbliżają, jeśli my sami w jakiś sposób się do nich zbliżymy, jeśli wykażemy nasze zainteresowanie nimi; jeśli wyjdziemy im na spotkanie, jeśli wykażemy naszą otwartość. Ci sami młodzi, dzieci kultury „scjentystycznej”, zdominowanej przez technikę i świat jej możliwości, należący do hiper-generacji, odczuwają «potrzebę osób bliskich, wiarygodnych, koherentnych i uczciwych, które byłyby dla nich punktem odniesienia, jak również – miejsc i okazji, w których mogliby „przetestować” zdolność relacji z innymi (zarówno dorosłymi, jak i rówieśnikami) i stawić czoła dynamice uczuć. Poszukują osób, które byłyby w stanie być z nimi w harmonii i udzielić wsparcia, zachęty i pomocy w rozpoznawaniu ograniczeń, nie obciążając ich winą».

Całość materiałów w języku polskim jest dostępna na stronie www.sdb.org

Źródło

Udostepnij