Przejdź do treści

Wiadomości

Simon Tse Ping Yuen (1902‒1926): pierwszy salezjanin autochton z regionu Azja Wschodnia–Oceania

  • 13 lutego 2018 r.
Simon Tse Ping Yuen (1902‒1926): pierwszy salezjanin autochton z regionu Azja Wschodnia–Oceania
Simon Tse Ping Yuen (1902‒1926): pierwszy salezjanin autochton z regionu Azja Wschodnia–Oceania

Pogłębienie salezjańskiej tożsamości konsekrowanej w jej dwóch komplementarnych formach, laickiej i kapłańskiej, to jeden z tematów przewodnich, gdy chodzi o codzienną formację salezjańską. W tej perspektywie warto zauważyć, że pierwsze powołania salezjańskie, jakie pojawiły się z chwilą przybycia synów Księdza Bosko do Chin, były powołaniami salezjanina koadiutora, co było prawdopodobnie owocem świadectwa, jakie dawali salezjanie koadiutorzy na misjach.

„Simon Tse Ping Yuen urodził się w 1902 r. w Shui Hang, w prowincji Kwang Tung. W wieku 13 lat został przyjęty do pierwszego dzieła salezjańskiego w Chinach, salezjańskiej szkoły w Makau, aby uzupełnić tam edukację podstawową i wyuczyć się zawodu szewca. Odznaczając się wielkim miłosierdziem, zapisał się najpierw do Sodalicji św. Józefa, a następnie – Najświętszego Sakramentu, gdzie wyróżniał się pod względem gorliwości apostolskiej, do tego stopnia, że wybrano go na prezesa tegoż.

„Po ukończeniu nowicjatu w Ho Sai w 1925 roku, złożył pierwsze śluby, po czym został skierowany do szkoły “Don Bosco” w Shiu Chow, wyróżniając się jako nauczyciel zawodu, a także jako wychowawca w pełnym tego słowa znaczeniu, starając się czynić to, co podziwiał w salezjanach w Makau.

„Po roku został wysłany do posługi w szkole salezjańskiej, która dopiero co została otwarta w Szanghaju, by jeszcze lepiej zapoznać się ze sztuką szewską dzięki salezjaninowi koadiutorowi Ottavio Fantiniemu, misjonarzowi z Włoch. Jednak mały statek, którym podróżował wraz z trzema młodymi aspirantami zatonął i pan Simon z trzema aspirantami utonęli. Było to 11 stycznia 1926 r.

„Simon, liczący 26 lat, był pierwszym salezjaninem z Chin, który poszedł do nieba, by dołączyć do Księdza Bosko (Nekrolog inspektorii chińskiej, lata 1902‒1986).”

Simon Tse Ping Yuen jest oczywiście pierwszym salezjaninem profesem z Chin, drugim był także salezjanin laik, Joseph Lam, który zmarł również w bardzo młodym wieku w Makau w dniu 21 kwietnia 1927 roku.

Ziarna salezjańskiego powołania laickiego były prawdopodobnie rozsiewane przez pierwszych dziewięciu  salezjanów koadiutorów, którzy przybyli jako misjonarze do Makau i do wikariatu apostolskiego w Shiuchow, który w tym czasie był powierzony salezjanom. A ci salezjanie to: Luigi Carmagnola, Felice Borasio i Gaudenzio Rota (1906); Ottavio Fantini, Luigi Viola i Josef Sturm (1912); Vincenzo Guglielmino i Giuseppe del Corno (1913) oraz Giovanni Gnavi (1918).

„Dziękujemy Bogu za ten szczególny wkład salezjanów laika w nasz charyzmat, w naszą wspólnotę i nasze posłannictwo!” – powiedział ks. Lanfranco Fedrigotti, przełożony salezjańskiej inspektorii Chin z siedzibą w Hongkongu.


Udostepnij