Przejdź do treści

Wiadomości

„Dekalog salezjańskiego opiekuna”

 • 15 lutego 2018 r.
„Dekalog salezjańskiego opiekuna”
„Dekalog salezjańskiego opiekuna”

W czasie ostatnich Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej wypracowano „Dekalog salezjańskiego opiekuna”, który stanowił swoisty dar Córek Maryi Wspomożycielki dla Przełożonego Generalnego w duchu podziękowania za przesłanie w ramach Wiązanki na rok 2018. Ten jednak wyraża przede wszystkim pragnienie członków Rodziny Salezjańskiej, by stać się prawdziwymi i skutecznymi opiekunami młodzieży. Dlatego też Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime już od pierwszej chwili wyraził swoją wolę co do rozpowszechnienia go na każdej placówce i w każdej wspólnocie salezjańskiej. Stąd też go dzisiaj przytaczamy.

Opiekun salezjański:

 • towarzyszy ludziom młodym w tym sprzyjającym czasie rozeznania, doświadczając, w swoim czasie, piękna przyzwolenia na towarzyszenie sobie;
 • pomaga młodemu człowiekowi, czyniąc to z cierpliwością i miłością wychowawczą, odkryć, poprzez słuchanie głosu Bożego, że jest darem, i że może realizować wielki program, który nań oczekuje;
 • sprzyja klimatowi duchowemu poprzez pokorną i radosną obecność i świadectwo;
 • daje każdemu możliwość towarzyszenia i robi pierwszy krok, słuchając w sposób empatyczny i dowartościowując cechy osobiste, nie wykluczając nikogo;
 • proponuje duchowość z jednolitą wizją, żyjąc autentyczną obecnością za przykładem Jezusa;
 • świadczy o radości, kochając i dając odczuć miłość Boga;
 • doświadcza logiki „chodź, a zobacz”, dając ciche i spójne świadectwo, które ukazuje obecność Zmartwychwstałego i zachęca do podjęcia drogi;
 • żyje wymiarem wspólnotowym, stwarzając „dom, który przyjmuje” poprzez spojrzenie, „umiejętność bycia”, otwarcie na świat, pełnię życia;
 • poświęca czas na spotkanie osobiste, troszcząc się o słuchanie z sercem Chrystusa Dobrego Pasterza;
 • spogląda z zaufaniem i nadzieją na życie, powierzając się Panu, krocząc przy boku ludzi młodych i budząc w nich pragnienie spotkania Go.

Udostepnij