Przejdź do treści

Wiadomości

Coraz bliżej beatyfikacji kard. Augusta Hlonda SDB

  • 17 maja 2018 r.
Coraz bliżej beatyfikacji kard. Augusta Hlonda SDB
Coraz bliżej beatyfikacji kard. Augusta Hlonda SDB

We wtorek 15 maja 2018 roku, w czasie sesji zwyczajnej Komisja Kardynałów i Biskupów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wyraziła pozytywną opinię na temat heroiczności cnót i życia Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda (1881‒1948), członka Towarzystwa św. Franciszka Salezego, arcybiskupa Gniezna i Warszawy, założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

August Hlond urodził się w Brzęczkowicach, na Górnym Śląsku, 5 lipca 1881 roku, a zmarł w Warszawie w dniu 22 października 1948 roku. Wstąpił do Zgromadzenia Salezjańskiego w bardzo młodym wieku, odbył nowicjat w Foglizzo Canavese, we Włoszech. Po złożeniu ślubów zakonnych został wysłany do Rzymu, na studia na Uniwersytecie Gregoriańskim. Został wyświęcony na kapłana 23 września 1905 roku. Był dyrektorem w różnych domach salezjańskich: w Oświęcimiu, Krakowie, Przemyślu i Lwowie, a następnie w Wiedniu.

Był pierwszym przełożonym inspektorii niemiecko-węgierskiej. W Wiedniu miał okazję poznać i docenić biskupa Achillesa Rattiego, który, po tym jak został papieżem, mianował go administratorem apostolskim Górnego Śląska, co było wyjątkowo delikatną funkcją.

Potem został mianowany biskupem Katowic w dniu 14 grudnia 1925 roku, a 24 czerwca 1926 roku papież Pius XI mianował go arcybiskupem Gniezna i Poznania, co było równoznaczne z objęciem urzędu Prymasa Polski. 20 czerwca 1927 roku abp Hlond został kardynałem. W 1932 roku założył Zgromadzenie: Societas Christi pro Emigrantibus Polonis (Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej).

W 1936 roku jako Prymas Polski kierował pierwszym Synodem Biskupów Polskich. Stał się wielkim promotorem Akcji Katolickiej. Był pierwszym pasterzem w Polsce, jeśli nie na świecie, który ustanowił Święto Młodzieży. Z wybuchem II wojny światowej, we wrześniu 1939 roku, kard. Hlond, na prośbę rządu polskiego, w porozumieniu z nuncjuszem apostolskim, udał się do Rzymu, by poinformować Ojca Świętego o sytuacji w Polsce; nie mogąc powrócić do kraju, zamieszkał w Lourdes. We wrześniu 1944 roku został wywieziony przez gestapo do Niemiec, do ojczyzny mógł wrócić dopiero w lipcu 1945 roku.

W 1946 roku, pozostając arcybiskupem gnieźnieńskim, został mianowany przez Piusa XII arcybiskupem Warszawy. Był pasterzem „o spojrzeniu skierowanym ku przyszłości” – jak go określił jego następca, Czcigodny Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński.

Sługa Boży kard. August Hlond umarł z różańcem w ręku, żywił głębokie nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki, której kult szerzył w Polsce, zawierzając ją również Niepokalanemu Sercu Maryi.

Źródło

Udostepnij