Przejdź do treści

Wiadomości

Święcenia kapłańskie podwójnie salezjańskie w Krakowie

  • 29 maja 2018 r.
 Święcenia kapłańskie podwójnie salezjańskie w Krakowie
Święcenia kapłańskie podwójnie salezjańskie w Krakowie

W każdym zgromadzeniu zakonnym i w każdej diecezji święcenia kapłańskie są przyczyną wielkiej radości, bo przybywa robotników na „żniwie Pańskim”. Dziś ogromną radość przeżywają salezjanie z prowincji krakowskiej i pilskiej, bo przybyło czterech szafarzy sakramentów. Spośród tych czterech Inspektoria Krakowska ma jednego neoprezbitera: dziś w Krakowie w kościele rektoralnym Matki Bożej Wspomożenia Wiernych na Łosiówce dk. Łukasz Torbicki przyjął święcenia kapłańskie. Wyjątkowy jest fakt, że sakramentu święceń kapłańskich udzielił również salezjanin, czyli ks. bp Vitalis Krzywicki z Ukrainy, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej.

Przewodniczył on uroczystej koncelebrze, w której uczestniczyło ponad 25 kapłanów z całej prowincji oraz wygłosił okolicznościowe kazanie. Zwrócił się w nim głównie do dk. Łukasza, który podczas tej Mszy świętej miał zostać wyświęcony na prezbitera. W nawiązaniu do odczytanej Ewangelii przekazał diakonowi, że Bóg go posyła, żeby był solą ziemi i światłem dla świata. By niósł smak Boga do ludzi i był takim świadkiem, przy którym każda napotkana osoba już przy pierwszym spotkaniu mogła doświadczyć tego smaku i Bożego światła.

Ks. biskup wspomniał również dzisiejszego patrona – św. Filipa Nereusza, inicjatora oratorium, który słynął ze swej pogody ducha, ale również potrafił nieść krzyż cierpienia. Zachęcił dk. Łukasza do naśladowania go w radosnym wypełnianiu woli Bożej. I życzył mu rozsmakowania się w kapłaństwie – zwłaszcza w sakramentalnej posłudze. By w ten sposób mógł zrealizować swoje kapłańskie powołanie zgodnie z wolą Bożą.

Po kazaniu nastąpiły obrzędy święceń. Na początku wybrany na prezbitera przyrzekł cześć i posłuszeństwo biskupowi diecezjalnemu i przełożonemu zakonnemu, po czym położył się krzyżem w geście uniżenia i modlitwy podczas śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych. Potem ks. biskup nałożył na wybranego swe ręce, a po nim uczynili to również pozostali prezbiterzy. Następnie ks. biskup wygłosił modlitwę święceń, po której ks. Krzysztof Błotko, proboszcz rybnickiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, nałożył nowo wyświęconemu księdzu Łukaszowi stułę na sposób właściwy prezbiterom oraz ornat.

Neoprezbiter ukląkł przed ks. biskupem, który namaścił mu dłonie krzyżmem świętym. Ks. biskup wręczył też ks. Łukaszowi przyniesione przez jego rodziców dary, czyli chleb i wino z wodą z komentarzem: „Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać, i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża”. Obrzędy święceń zakończone zostały udzieleniem przez ks. biskupa neoprezbiterowi pocałunku pokoju, a liturgia mszy św. była kontynuowana już z ks. Łukaszem przy ołtarzu. Bohater dnia mógł po raz pierwszy w życiu przyczynić się do eucharystycznej konsekracji.

Autor

ks. Krzysztof Cepil SDB
foto: Piotr Rutkiewicz

Źródło

Zdjęcia


Udostepnij