Przejdź do treści

Wiadomości

Objaśnienie loga Kapituły Generalnej 28

  • 8 czerwca 2018 r.
Objaśnienie loga Kapituły Generalnej 28
Objaśnienie loga Kapituły Generalnej 28

Po liście zwołującym Kapitułę Generalną 28, napisanym przez Przełożonego Generalnego ks. Ángela Fernándeza Artime, przyszedł czas na logo KG28, które jest wkładem inspektorii ekwadorskiej.

„Musimy nadać absolutny priorytet salezjańskiemu posłannictwu na rzecz współczesnej młodzieży, by być jak on «znakami i nosicielami miłości Boga do młodzieży, zwłaszcza najuboższej». Ten priorytet i uprzywilejowanie najbardziej potrzebujących nastolatków i młodzieży współczesnego świata, który w pewnym sensie różni się od świata sprzed minionych dziesięcioleci, obiektywnie warunkują nasze posłannictwo” – napisał Przełożony Generalny w liście zwołującym KG28.

Mając na uwadze te wskazania, zostało zaprojektowane logo, które ukazuje spektrum placówek i dzieł salezjańskich na świecie, a które – jeśli je prześledzimy od lewej do prawej – zamyka się obrazem przedstawiającym Bazylikę Maryi Wspomożycielki w Turynie, mieście, do którego Kapituła Generalna powróci po 62 latach.

Logo sugeruje, czyniąc to w dynamiczny sposób, że każdego syna duchowego Księdza Bosko powinna cechować kreatywność, służba i pasja, gdy chodzi o pracę z młodzieżą i całkowite poświęcenie się dla niej.

W środku loga można zauważyć pewne elementy, które nawiązują do trzech głównych kwestii najbliższej KG28: priorytet posłannictwa salezjańskiego wśród współczesnej młodzieży, profil salezjanina dla współczesnej młodzieży oraz realizowana wspólnie ze świeckimi praca na polu posłannictwa i formacji.

Logo przedstawia również pewne postaci: ludzie młodzi, świeccy i salezjanie, których bierze za rękę Jezus, który towarzyszy salezjańskiej misji, wskazując wyraźnie, że najważniejszym aspektem pracy jest „Da mihi animas".

Kolor loga został tak dobrany, aby uwypuklić dynamizm posłannictwa; niebieski odcień stanowi także odniesienie do Maryi Wspomożycielki, która prowadzi do nieba.

Marcelo Mejía, delegat ds. komunikacji społecznej w inspektorii ekwadorskiej, informuje, że autorem tego loga jest Marco Ospina z „Editorial Don Bosco” w Ekwadorze, stwierdzając: „Odczuwamy nasze zaangażowanie na drodze, jaką realizuje Zgromadzenie, i ofiarujemy to logo pamiętając o pytaniu, jakie postawił X Następca Księdza Bosko: «Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży?»”.

Źródło

Udostepnij