Przejdź do treści

Wiadomości

Nowa książka po włosku o snach Jana Bosko

  • 25 czerwca 2018 r.
Nowa książka po włosku o snach Jana Bosko
Nowa książka po włosku o snach Jana Bosko

W niedzielę, 24 czerwca, przeżywaliśmy uroczystość św. Jana Chrzciciela. Byli wychowankowie Księdza Bosko obchodzili ten dzień jako święto, które stwarzało okazję do wdzięczności wobec Ojca, Nauczyciela i Przyjaciela młodzieży. W kontekście tego święta chcemy odkryć na nowo to, co ukierunkowywało całą działalność duszpasterską i wychowawczą Księdza Bosko: jego sny. A uczynimy to w rozmowie z ks. Andreą Bozzolo, który ostatnio oddał do druku książkę pt. I Sogni di Don Bosco. Esperienza spirituale e sapienza educativa (Sny Księdza Bosko. Doświadczenie duchowe i mądrość wychowawcza).

Jak zrodził się pomysł napisania tej książki?

Książka jest owocem wcześniejszego badania, które pozwoliło mi przestudiować akta procesu kanonizacyjnego Księdza Bosko. Zrodziła się również ze świadomości, że dotąd nie powstało żadne odpowiednie opracowanie dotyczące tego tak ważnego tematu.

Jaką rolę odegrały sny w życiu Księdza Bosko?

Jak to autorytatywnie stwierdził ks. Pietro Stella, salezjanin: „Sny [Księdza Bosko] budowały jego przekonania i wspierały przedsięwzięcia. Bez nich nie da się wyjaśnić pewnych charakterystycznych rysów religijności Księdza Bosko i salezjanów”.

Czy wśród nich były sny, które są ważniejsze od pozostałych? Jeśli tak, to jakie?

Tradycja salezjańska była w stanie wskazać te najważniejsze. Są to przede wszystkim te, które są związane z duchowym „itinerarium” Księdza Bosko, począwszy od snu w 9. roku życia i kolejnych. Są to następnie sny łączące się z powstaniem Zgromadzenia i profilem salezjanina, od snu o różanej altanie do snów misyjnych. I wreszcie mamy sny, które przekazują ważne przesłania wychowawcze.

Jaki sen mieści najgłębsze znaczenie?

Niewątpliwie Ksiądz Bosko nadał snowi, który miał w wieku 9 lat, szczególne znaczenie. Postrzegał go jako nić przewodnią swojego życia, któremu towarzyszyły prorockie słowa: „W swoim czasie wszystko zrozumiesz”.

Jakie trudności wystąpiły przy zgłębianiu tych kwestii?

Niektóre trudności związane były z dokumentacją, która zawiera przekaz snów Księdza Bosko, a pozostałe trudności miały charakter teoretyczny. Przede wszystkim: Czym jest sen? Jaki zamiar mu przyświeca? Na ile jest wiarygodny? Czy może być miejscem słowa Bożego?...

Proszę krótko przedstawić tę książkę

Książka zawiera 19 esejów traktujących o tym zagadnieniu, a także studium niektórych specyficznych snów, jak również – analizę kwestii dotyczących świata snów Księdza Bosko i wykorzystania przez świętego patrona młodzieży opowiadań o snach w celu przekazania ważnych przesłań o charakterze duchowym. 

Źródło

Udostepnij