Przejdź do treści

Wiadomości

Informacje z Don Bosco Network

  • 26 czerwca 2018 r.
Walne zebranie Don Bosco Network
Walne zebranie Don Bosco Network

A oto skrót najważniejszych wydarzeń z ostatnich czterech miesięcy działalności Don Bosco Network:

26 lutego 2018 r.

Piąte spotkanie organizacji salezjańskich na temat rzecznictwa odbyło się na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie we Włoszech. Wśród poruszanych tematów znalazły się: Migracja i Agenda 2030 na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Dyskusja na temat migracji dotyczyła części dokumentu Stolicy Apostolskiej w sprawie globalnych danych ONZ dotyczących imigrantów i uchodźców. Spotkania na temat rzecznictwa rozwijają się z roku na rok, podobnie jak też rośnie liczba wspólnych inicjatyw.

27 lutego 2018 r.

Piętnastu przedstawicieli organizacji członkowskich DBN uczestniczyło w spotkaniach grup roboczych ds. edukacji i współpracy rozwojowej na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami i planowali wspólne projekty i programy. W spotkaniu wzięli udział ks. Guillermo Basanes, radca ds. misji i ks. George Menamparampil, koordynator biur misyjnych.

1621 kwietnia 2018 r.

W Fraterna Domus w Sacrofano pod Rzymem odbyło się szkolenie dla dyrektorów i pracowników salezjańskich biur misyjnych. Szkolenie: Technologia w służbie misji” dotyczyło marketingu elektronicznego. Sześćdziesięciu pięciu przedstawicieli organizacji salezjańskich ze wszystkich kontynentów wzięło udział w szkoleniu.

2328 kwietnia 2018 r.

W Nairobi odbyła się międzynarodowa konferencja BPR (Biur Planowania Rozwoju). Uczestniczyło w niej ponad stu trzydziestu salezjanów i osób świeckich reprezentujących BPR ze wszystkich regionów zgromadzenia. Wykłady ekspertów oraz dyskusje w grupach roboczych pomogły uczestnikom w refleksji i przygotowaniu rekomendacji dotyczących nowych skutecznych sposobów zarządzania w inspektoriach salezjańskich.

31 maja 2018 r.

Członkowie Don Bosco Network i salezjańskich biur misyjnych zorganizowali wspólne spotkanie, w którym uczestniczyli: ks. Guillermo Basanes oraz ekonom generalny koadiutor Jean Paul Muller, a także ks. George Menamparampil. Spotkanie odbyło się na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Uczestnicy spotkania dyskutowali o możliwościach lepszej współpracy między salezjańskimi organizacjami pozarządowymi oraz biurami misyjnymi, aby zapewnić skuteczniejsze wsparcie dla misji Księdza Bosko na całym świecie.

1 czerwca 2018 r.

Odbyło się doroczne walne zebranie Don Bosco Network. Organizacja SAVIO ze Słowacji została przyjęta jako nowy członek DBN. Spotkanie zakończyło się wyborami do Zarządu.

• Prezes – Peter Annegarn z Via Don Bosco (ponownie wybrany),

• Radca ds. Misji – ks. Guillermo Basanes (stały członek Rady, oficjalny przedstawiciel Rady Generalnej SDB),

• Skarbnik – Alessandro Brescia z VIS (ponownie wybrany),

• Członek Zarządu – Carlos Caballero z Jovenes y Desarrollo (ponownie wybrany),

• Członek Zarządu – ks. Noel Maddhichetty z BoscoNet (nowo wybrany),

• koordynator biur misyjnych – ks. George Menamparampil (stała obecność na posiedzeniach Zarządu).

Więcej można przeczytać w załączonym do artykułu dokumencie w formacie pdf.


Udostepnij