Przejdź do treści

Wiadomości

Letni wypoczynek w Woźniakowie

  • 5 lipca 2018 r.
Letni wypoczynek w Woźniakowie
Letni wypoczynek w Woźniakowie

Po raz kolejny dzieło salezjańskie w Woźniakowie koło Kutna stało się oazą letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Oratorium im. Bł. Michała Rua, działające przy parafii pw. Św. Michała Archanioła, zorganizowało dwa pięciodniowe turnusy półkolonii w dniach 2529 czerwca oraz 26 lipca. W dwóch grupach odpoczywało po 180 dzieci, którym towarzyszyła grupa 40 animatorów, 12 wychowawców i po dwie osoby opieki medycznej. Z racji na okrągłą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę tegoroczna edycja półkolonii łącza się z elementami historycznymi i patriotycznymi. W programie zajęć, które odbywały się od godz. 9.00 do 15.00 były: integracja muzyczna połączona z modlitwą i słówkiem, wycieczki na basen oraz do Łęczycy (Muzeum zamkowe) i Tumu – w pierwszym turnusie, a także do Oporowa (Muzeum zamkowe i kościół ojców paulinów) – w drugim turnusie. Nie zabrakło konkursów: na „Pocztówkę z Niepodległej”, rywalizacji sprawdzającej kondycję fizyczną „Sprawni jak żołnierze” oraz na piosenkę patriotyczną lub wojskową. Organizatorzy zatroszczyli się także o gry i zabawy w grupach, występ Teatru „Galana” oraz Mszę Świętą na zakończenie każdego z turnusów, połączoną z wręczeniem nagród: książek, filmów, flag narodowych i słodkości.

Całe przedsięwzięcie udało się dzięki dobrej pogodzie, pracowitości animatorów oraz ofiarności różnych instytucji, które wsparły organizację półkolonii. Wyrazy wdzięczności należą się władzom Miasta Kutno, Gminy Kutno i Wojewodzie Łódzkiemu (Łódzkiemu Kuratorium Oświaty) oraz Ministerstwu Obrony Narodowej. Dziękujemy także firmom: Zakładowi Piekarniczo-Cukierniczemu T.D.J. Ozdowscy z Kutna, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z Krośniewic, właścicielowi Domu Lodów Jaros z Kutna oraz Państwu Kuciapskim. Nie mniejsze wyrazy wdzięczności należą się Salezjanom Współpracownikom z parafii w Woźniakowie oraz wszystkim osobom życzliwie wspierającym salezjańskie dzieło w podkutnowskim Woźniakowie.

Autor

ks. Piotr Szlufik SDB


Udostepnij