Przejdź do treści

Wiadomości

Spotkanie regionalne delegatów ds. Rodziny Salezjańskiej w Kenii

  • 6 lipca 2018 r.
Spotkanie delegatów ds. Rodziny Salezjańskiej w Kenii
Spotkanie delegatów ds. Rodziny Salezjańskiej w Kenii

Spojrzeć na czas obecny, już bogaty w owoce, a także na przyszłość, która przedstawia niezliczone możliwości – w takim duchu w dniach 2‒4 lipca w Nairobi (Kenia), w pomieszczeniach dzieła salezjańskiego Don Bosco Youth Educational Services (DBYES), odbyło się spotkanie delegatów ds. Rodziny Salezjańskiej z regionu Afryka–Madagaskar.

W spotkaniu uczestniczyło 16 delegatów ds. Rodziny Salezjańskiej, reprezentujących 13 inspektorii oraz wizytatorii, które odzwierciedlają szeroką i bogatą ofertę salezjańską w tym regionie. Obrady koordynował ks. Eusebio Muñoz, delegat Przełożonego Generalnego ds. Rodziny Salezjańskiej, któremu towarzyszyli: ks. Jayapalan Raphael, delegat światowy ds. Byłych Wychowanków Salezjańskich; ks. Joan Lluís Playá, asystent centralny Ochotniczek Księdza Bosko (VDB) i Ochotników z Księdzem Bosko (CDB), a także – ks. Pierluigi Cameroni, animator duchowy Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki (ADMA).

Pierwsza część spotkania była poświęcona szczególnej sytuacji Rodziny Salezjańskiej w regionie Afryka–Madagaskar. Wskazano przy tym na mocne i słabe punkty, a także pewne możliwości. Omawiano różne zalecenia i zasadnicze dokumenty, gdy chodzi o animację Rodziny Salezjańskiej i tożsamość grup, wobec których duchowi synowie Księdza Bosko ponoszą szczególną odpowiedzialność.

Ks. Cameroni, jako postulator generalny ds. kanonizacyjnych Rodziny Salezjańskiej, przedstawił następnie rzeczywistość związaną ze świętością w Rodzinie Salezjańskiej, uwypuklając bogactwo i dziedzictwo, jakim dzieli się 31 grup do niej należących, zaznaczając przy tym, że jest to jeden z aspektów, który bardziej jednoczy i wzmacnia Rodzinę Salezjańską.

W czasie tego spotkania wskazano na niektóre wyzwania, którym należy stawić czoła, takie jak: zaangażowanie na rzecz podniesienia poczucia przynależności do Rodziny Salezjańskiej wśród salezjanów, zapewnienie lepszej jakości i kontynuacji ze strony salezjanów zaangażowanych w animację Rodziny Salezjańskiej, docenienie bogactwa poszczególnych grup oraz lepsze wzajemne poznanie, braterska komunia i współpraca Rodziny Salezjańskiej na polu apostolatu.

Zdjęcia


Udostepnij