Przejdź do treści

Wiadomości

Przełożony Generalny napisał list o kard. Hlondzie

  • 19 lipca 2018 r.
Przełożony Generalny napisał list o kard. Hlondzie
Przełożony Generalny napisał list o kard. Hlondzie

W dniu 19 maja 2018 roku Ojciec Święty Franciszek upoważnił Kongregację ds. Kanonizacyjnych do promulgowania dekretu dotyczącego heroiczności cnót sługi Bożego Augusta Hlonda (1881‒1948), salezjanina, arcybiskupa Gniezna i Warszawy, prymasa Polski, kardynała, założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Z tej okazji Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime skierował list do salezjanów i członków Rodziny Salezjańskiej, w którym, po przybliżeniu poszczególnych etapów życia czcigodnego sługi Bożego, zarówno jako salezjanina, jak i arcybiskupa oraz prymasa Polski, uwypukla jego niektóre szczególne rysy, rozpatrując je pod kątem cnót, jak i przyglądając się mu jako człowiekowi wezwanemu do wypełnienia wielkich i odpowiedzialnych zadań.

„Kardynał Hlond był człowiekiem cnoty, świetlistym przykładem salezjanina zakonnika i wspaniałomyślnego pasterza, ascetą zdolnym do prorockich wizji. Posłuszny Kościołowi i stały w pełnieniu władzy, wykazał się heroiczną pokorą i niezłomnością w momentach największej próby. Pielęgnował ubóstwo i praktykował sprawiedliwość względem ubogich i potrzebujących. Dwoma filarami jego duchowego życia, zgodnie ze szkołą św. Jana Bosko, były: Eucharystia i Maryja Wspomożycielka. W historii Kościoła Polskiego kardynał August Hlond był jedną z najwybitniejszych postaci pod względem religijnego świadectwa swojego życia, wielkości, różnorodności i oryginalności swojej duszpasterskiej posługi, a także – znoszenia cierpień, którym stawił czoła z nieustraszonym duchem chrześcijańskim, znosząc je dla Królestwa Bożego. Zapał apostolski był tym, co wyróżniało dzieło duszpasterskie i duchową fizjonomię czcigodnego sługi Bożego Augusta Hlonda, który, przyjmując jako swoją dewizę biskupią Da mihi animas coetera tolle, jako prawdziwy syn św. Jana Bosko potwierdził ją swoim życiem osoby konsekrowanej i biskupa, dając świadectwo niezmordowanej miłości duszpasterskiej”.

W tym roku, w którym Wiązanka zachęca do pielęgnowania sztuki słuchania i towarzyszenia, świadectwo czcigodnego sługi Bożego Augusta Hlonda ukazuje go jako prawdziwego przewodnika i pasterza swojego ludu, zaangażowanego w obronę wolności Kościoła i godności człowieka w czasie znaczonym wielkimi próbami i prześladowaniami, jakich doświadczyła Polska w czasie niemieckiej okupacji, a potem – komunistycznego reżimu.

Pełny tekst listu po włosku można znaleźć w załącznikach.


Udostepnij