Przejdź do treści

Wiadomości

Refleksja o głoszeniu Ewangelii za pomocą sieci społecznościowych

  • 25 lipca 2018 r.
Refleksja o głoszeniu Ewangelii za pomocą sieci społecznościowych
Refleksja o głoszeniu Ewangelii za pomocą sieci społecznościowych

Gdy mówimy o sieciach społecznościowych, grozi nam ryzyko, że będziemy je postrzegać jedynie jako narzędzia przekazywania informacji. A przecież za ich pośrednictwem rodzi się nowy sposób uczenia się i myślenia, stwarzając możliwość zawiązywania relacji i kontaktów. Nie są to narzędzia neutralne. Ich oddziaływanie na osoby i ludzkość jest bardzo głębokie. 

Kiedy chrześcijanin z nich korzysta, musi być odpowiedzialny i posiadać odpowiednią wrażliwość etyczną. Jeśli sieci społecznościowe są używane w mądry sposób, udzielają wartościowej odpowiedzi na to pragnienie prawdy i jedności, jakie jest typowe dla jednostki ludzkiej. Przekazywanie informacji światu wychodzi poza zwykłą wymianę danych. Oznacza to raczej wejście w sieć społeczną poprzez wymianę międzyosobową. Nowe technologie, używane odpowiedzialnie, wzmacniają komunikację, dialog, wymianę, solidarność i tworzenie pozytywnych relacji.

Jednak komunikacja cyfrowa może nas również zubożyć, jeśli jest prowadzona w niewłaściwy sposób albo jest ukierunkowana jedynie na tworzenie obrazu samego siebie. Styl chrześcijański w cyfrowym świecie musi się odznaczać otwartą i szczerą komunikacją, która jest odpowiedzialna i szanuje drugiego.

Przekazywanie Ewangelii za pośrednictwem nowych mediów nie oznacza jedynie wprowadzenia religijnych treści do różnych sieci. Na naszym profilu muszą znaleźć się właściwe świadectwa, jasne preferencje, opinie i oceny, które pozostają w zgodzie z Ewangelią. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że wartość tego, czym się dzielimy, wychodzi poza wszelką popularność i liczbę otrzymanych „lajków”. Prawda zawarta w Ewangelii nie może być przekształcona w przedmiot łatwej konsumpcji. Przeciwnie, jest rozumiana jako dar, z którego można swobodnie skorzystać.

Tak więc chrześcijanie muszą podejść z zaufaniem i kreatywnością do tych sieci relacji, które udostępniła epoka cyfrowa, ale nie po to, by zaspokoić zwykłe pragnienie bycia w nich obecnym, ale dlatego, że ta sieć stała się już częścią składową codziennego życia. Głoszenie Ewangelii zakłada taką formę przekazu, która wyraża szacunek i dyskrecję, która pobudza serce i porusza sumienie; która przywołuje styl Jezusa zmartwychwstałego.

Prawda, która jest Chrystusem, ostatecznie stanowi pełną i autentyczną odpowiedź na to ludzkie pragnienie relacji, komunii i znaczenia, jakie wyraża się również w masowym korzystaniu z różnych sieci społecznościowych.


Udostepnij