Przejdź do treści

Wiadomości

Spotkanie odpowiedzialnych za komunikację społeczną w instytucjach kościelnych

  • 25 lipca 2018 r.
Spotkanie odpowiedzialnych za komunikację społeczną w instytucjach kościelnych
Spotkanie odpowiedzialnych za komunikację społeczną w instytucjach kościelnych

Dyrektorzy i odpowiedzialni za komunikację społeczną w instytucjach kościelnych zgromadzili się 23 lipca 2018 roku w pomieszczeniach Papieskiego Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie. Cel spotkania wynikał ze współpracy między tą uczelnią i salezjańskimi biurami komunikacji społecznej, a mianowicie znaleźć okazję do lepszego poznania się i wzmocnienia współpracy między różnymi biurami komunikacji społecznej, które każdego dnia udzielają się na polu dostarczania informacji dotyczących Kościoła i chrześcijaństwa oraz szerzenia Dobrej Nowiny.

W czasie przedpołudniowym zostały zaprezentowane przez uczestników konkretne doświadczenia i wyzwania, ze wskazaniem propozycji, które mogą pomóc stawić im czoła w skuteczny sposób (np. na poziomie instytucjonalnym, ekonomicznym, organizacyjnym itd.). Dzielenie się dobrymi praktykami posłużyło przyjrzeniu się kluczowej roli komunikacji społecznej w przypadku tych, których celem jest głoszenie Ewangelii.   

W temat wprowadził zebranych ks. Filiberto González Plasencia, radca generalny ds. komunikacji. Położył on nacisk na pierwsze zadanie, jakie ma do spełnienia chrześcijański ewangelizator, a tym zadaniem jest jest ukazanie Chrystusa, nie jest to zadanie wyłącznie instytucji jako takiej. Następnie głos zabrał ks. José María La Porte, dziekan wydziału komunikacji społecznej Uniwersytetu Santa Croce, który wskazał na niektóre priorytetowe kierunki badań i analizy, mogące zainteresować wszystkich.

W drugiej części spotkania, którą prowadził prof. Arasa, z-ca dziekana wydziału komunikacji społecznej, wszyscy obecni przedstawili charakterystyczne cechy działalności własnych instytucji. Wśród kwestii, jakie zostały uwypuklone, znalazły się następujące: znaczenie formacji zarządu każdej organizacji w zakresie komunikacji społecznej; rola międzykulturowości w dobrym zarządzaniu komunikacją społeczną wewnątrz organizacji o charakterze międzynarodowym; konieczność przemyślenia treści własnego przekazu i strategicznej wizji własnej pracy; stałe doskonalenie się w tej dziedzinie z wejrzeniem ku przyszłości i na koniec – zaangażowanie na rzecz dzielenia się ideami w ramach stałego konfrontowania się z innymi środowiskami Kościoła. 

Końcowym ustaleniem tego spotkania było, iż tego typu spotkania nieformalne będą kontynuowane co kwartał (najbliższe odbędzie się pod koniec października lub na początku listopada 2018 roku). Uczestnicy stwierdzili również zgodnie, że “stół” tego typu “rozmowy przy stole” mogą pomóc tym wszystkim, którzy pracują na polu komunikacji społecznej, wyjść z własnych lokalnych środowisk i poznać nowe doświadczenia w celu ustalenia obszarów wspólnych działań w odniesieniu do wydarzeń kościelnych, które będą mieć miejsce w najbliższym czasie.  


Udostepnij