Przejdź do treści

Wiadomości

Animatorzy z Woźniakowa świętują wyjątkowy dzień

  • 1 października 2018 r.

W godzinach popołudniowych 30 września Oratorium im. Bł. Michała Rua w Woźniakowie wypełniło się gwarem i radością młodych ludzi. Okazją do tego był świętowany przez nich „Dzień Animatora”. Wydarzenie było momentem spotkania, zabawy i integracji osób w wieku 12-18 lat z terenu miasta Kutno, Gminy Kutno i Gminy Witonia, którzy już pomagają w salezjańskim oratorium, jak i tych, którzy myślą o decyzji, aby wejść na drogę formacji animatora. Spotkanie miało charakter integracyjno-rekreacyjny. Nie zabrakło akcentu duchowego – wspólnej modlitwy oraz zabaw, rozmów i poczęstunku.

Idea „Dnia Animatora” pojawiła się w Woźniakowie w 2017 r. i jest kontynuowana w roku bieżącym. Ma to być dzień radości, podsumowania wakacyjnych zajęć oraz okazja do budowania przyjaźni i miłego spędzania czasu wolnego.

Oratorium im. bł. Michała Rua w Woźniakowie składa serdeczne podziękowania Regionalnemu Centrum Polityki Społecznej współfinansującemu projekt pn.: „Klub dla młodzieży zagrożonej marginalizacją”. Ufamy, że zrealizowana inicjatywa wyda w przyszłości piękne owoce.

Autor

ks. Piotr Szlufik


Udostepnij