Przejdź do treści

Wiadomości

Szczecin: „Towarzyszenie młodzieży i dialog w społeczności szkolno-wychowawczej”

  • 2 kwietnia 2019 r.

W dniach 15–17 marca 2019 roku, w Zespole Szkół Salezjańskich w Szczecinie, odbyła się konferencja dla nauczycieli szkół i ośrodków salezjańskich z Inspektorii Pilskiej. Tematem konferencji było „Towarzyszenie młodzieży i dialog w społeczności szkolno-wychowawczej”.

Organizatorami Salezjańskich Spotkań Formacyjnych są ks. Tomasz Kościelny SDB – Delegat ks. Inspektora ds. Szkół i Ośrodków Wychowawczych i ks. dr Mirosław Stanisław Wierzbicki SDB – Delegat ks. Inspektora ds. Formacji Świeckich.

Program konferencji obejmował wspólne modlitwy, konferencje, wykłady, warsztaty oraz spotkania integracyjne. Z dużym zainteresowaniem wysłuchano koncertu gitarowego oraz świadectw wychowanków salezjańskich. Bardzo ciekawe i pouczające były wykłady pana prof. dr hab. Marka Szulakiewicza z UMK w Toruniu „Istota dialogu w wychowaniu” oraz ks. dr Mirosława Stanisława Wierzbickiego SDB „Towarzyszenie młodzieży. Aspekty pedagogiki salezjańskiej”. Po porannych wystąpieniach wszyscy uczestnicy konferencji udali się na Eucharystię pod przewodnictwem ks. Inspektora Romana Jachimowicza SDB. Po południu odbyły się warsztaty, na których w różnych grupach uczestnicy pochylali się nad problemem tożsamości szkoły katolickiej i poddawali refleksji następujące zagadnienia: misja szkoły katolickiej w świetle nauczania Kościoła, podstawowe zadania szkoły katolickiej, religijny wymiar wychowania w szkole katolickiej, szczególne miejsce katechezy w szkole katolickiej oraz nauczyciel w szkole katolickiej. Następnie mgr Małgorzata Wojsznarowicz i mgr Paweł Proniuk zapoznali nauczycieli i wychowawców z tematem „Budowanie relacji w oparciu o dialog i empatyczną komunikację”.

Niedziela była już podsumowaniem Salezjańskich Spotkań Formacyjnych. Dokonano w grupach ewaluacji podjętych działań i odnotowano wnioski dotyczące kolejnych spotkań. Konferencję zakończyła wspólna Eucharystia.

Autor

ks. Mirosław Wierzbicki SDB

Źródło

Udostepnij