Przejdź do treści

Wiadomości

Dębno: Pierwszy Przegląd Pieśni Maryjnych

  • 20 maja 2019 r.

W przeddzień 102. rocznicy Objawień Matki Bożej w Fatimie, 12.05.2019, w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie odbyło się spotkanie z muzyką i pieśnią poświęcone Matce Bożej. To był też akt wynagradzający za profanację Jej wizerunku w ostatnim czasie.

W spotkaniu udział wzięły 3 zespoły śpiewacze, 2 chóry i 3 solistów. Dwie deklamacje poezji Maryjnej ubogaciły cały program. Po mszy św. wieczornej obecnym parafianom, w sumie 90 wykonawców zaprezentowało swój bardzo dobrze przygotowany 1,5-godzinny program. Dostojnie zabrzmiała na początku spotkania średniowieczna pieśń „Bogurodzica”, jak również na zakończenie Apel Jasnogórski z poprawnie wykonaną melodią ks. St. Ormińskiego. Atmosfera skupienia, ale i radości towarzyszyła wszystkim.

Piękne podziękowanie należy się Dyrygentom, Chórzystom i Solistom, jak również fotoreporterom oraz Grzegorzowi Podwójnemu za profesjonalne nagłośnienie tego muzycznego spotkania. Na dalszą twórczą pracę przyjęli słowa św. Augustyna (+430) z jego kazania nr 34: „Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercami, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem”.

Miejscowy Zespół Śpiewaczy „Gloria Dei” zaprosił wszystkich Wykonawców na herbatę i kawę oraz pyszne własne wypieki, za które wszyscy serdecznie dziękowali.

Autor

ks. Andrzej Słowik SDB

Źródło

Udostepnij