Przejdź do treści

Wiadomości

Dębno: Trening zastępowania agresji

  • 24 maja 2019 r.

W Świetlicy Socjoterapeutycznej „Nasz Dom” zakończyliśmy Trening Zastępowania Agresji. Uczestniczyły w nim dzieci w wieku 10-13 lat. Dojrzewanie uczuć zależy od rozwoju systemu nerwowego, natomiast uczenie się małego dziecka podlega na modelowaniu oraz wzmacnianiu. Trening Zastępowania Agresji znakomicie wykorzystuje te prawidłowości.

Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu. W poniedziałki mieliśmy Trening Umiejętności Społecznych, który uczył radzić sobie w relacjach, rozpoznawać i nazywać uczucia, pomagać innym czy unikać sytuacji konfliktowych. 

We wtorki był Trening Kontroli Złości. Złość jako uczucie nie jest zła – jest ważna i potrzebna. Udział w Treningu Zastępowania Agresji daje uczestnikowi szansę zmiany perspektywy patrzenia na opisywaną emocję, zrozumienia i zaakceptowania jej, a w konsekwencji otwarcie na pozyskanie umiejętności wyrażania złości w miejsce blokowania uczuć czy agresywnego odreagowania.

W środy uczestniczyliśmy we Wnioskowaniu Moralnym. Są to procedury uczące właściwej hierarchii wartości, sprawiedliwości, rozumienia złożonych społecznych problemów, wymagających liczenia się z prawami innych osób i uwzględnianie potrzeb i praw innych osób.

Podstawowy Trening Zastępowania Agresji trwał 30 spotkań, po 60 min. Każdy uczestnik otrzymał teczkę, w której zgromadził swoje raporty, zadania domowe i kwestionariusze. Zajęcia przeprowadziła jako pierwszy trener TZA Katarzyna Izydorska oraz Iwona Wilczyńska – Franków jako drugi trener. Dzieci na zakończenie otrzymały dyplomy ukończenia Treningu Zastępowania Agresji. Kolejny Trening odbędzie się w październiku 2019r. na który już teraz zapraszamy chętne dzieci.

Autor

Katarzyna Izydorska

Źródło

Udostepnij