Przejdź do treści

Wiadomości

Relacja z przyjazdu do Polski Przełożonego Generalnego na 100-lecie inspektorii warszawskiej

  • 22 października 2019 r.

Była to krótka wizyta, ale bogata w znaczenia i perspektywy. Mowa tu o wizycie Przełożonego Generalnego ks. Ángela Fernándeza Artime, jaką złożył Warszawie w dniach 18–20 października z okazji obchodów 100-lecia Inspektorii Warszawskiej. X Następca Księdza Bosko spotkał się również z Prezydentem Polski Andrzejem Dudą i pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą w Pałacu Prezydenckim.

Wszystkie te spotkania stały pod znakiem uznania i wdzięczności salezjanom za realizowane przez nich dzieło wychowania i ewangelizacji.

Już w czasie pierwszego oficjalnego spotkania, które odbył z arcybiskupem Salvatore Pennacchio, nuncjuszem apostolskim w Polsce, ks. Á.F. Artime z zadowoleniem przyjął słowa nuncjusza, który, na bazie swojego wieloletniego doświadczenia, zaznaczył, że dobrze zna rzeczywistość salezjańską, bo mógł się z nią zapoznać osobiście w wielu krajach, wyrażając swoje uznanie dla pracy edukacyjnej, wychowawczej i społecznej, jaką realizują salezjanie na całym świecie.  

Po spotkaniu z nuncjuszem, w którym uczestniczyli również radca regionu Europa Środkowo-Północna ks. Tadeusz Rozmus, przełożony inspektorii warszawskiej ks. Tadeusz Jarecki oraz sekretarz Przełożonego Generalnego ks. Horacio López, ks. Á.F. Artime spotkał się również z Prezydentem Polski Andrzejem Dudą w obecności dużej delegacji Rodziny Salezjańskiej (około 80 osób), którą tworzyli m.in. inspektorzy i członkowie rad inspektorialnych czterech inspektorii polskich, salezjańscy przełożeni krajów sąsiadujących z Polską, przełożeni generalni michalitów i michalitek, siostry inspektorki Córek Maryi Wspomożycielki z obu inspektorii w Polsce, a także liczni młodzi animatorzy z placówek salezjańskich.

W czasie serdecznego spotkania Przełożony Generalny i Prezydent Polski dotknęli tematu edukacji, jak również nie zabrakło wyrazów wdzięczności za pracę realizowaną przez salezjanów zarówno na poziomie ogólnym (gdy mowa o tym, co zostało zrealizowane w ciągu tych stu lat), jak i osobistym – Prezydent wspomniał, że jako młody człowiek przychodził z przyjaciółmi na boisko sportowe prowadzone przez duchowych synów Księdza Bosko w Krakowie i był tam akceptowany, czując się jak w domu.

W swoim oficjalnym wystąpieniu ks. Jarecki podkreślił, że to spotkanie jest ze strony państwa wyrazem uznania dla pracy, jaką Zgromadzenie Salezjańskie realizuje w Polsce:

– To dzisiejsze spotkanie jest dla nas wyróżnieniem, ale także zobowiązaniem do dalszej pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży. Obchodząc jubileusz, sięgamy w przeszłość, ale tylko po to, aby lepiej zbudować przyszłość. Zdajemy sobie sprawę, że charyzmat jest dla nas darem, ale też konkretnym zadaniem. Mamy żyć, poznawać go, mamy też ciągle go rozwijać – powiedział ks. Jarecki.

Po przemówieniu przełożony inspektorii Warszawskiej oraz ks. Ángel Fernández Artime przekazali prezydentowi medal wdzięczności oraz dyplom za działania na rzecz dobra i rozwoju młodzieży. Ze swojej strony Andrzej Duda odwzajemnił się biało-czerwoną flagą.

W piątek 18 października przełożony generalny spotkał się jeszcze z różnymi dostojnikami kościelnymi z Polski, m.in. z arcybiskupem warszawskim kard. Kazimierzem Nyczem, prowadząc rozmowę w kontekście obecnych obchodów stulecia, które zostały zapoczątkowane ubiegłej jesieni pod hasłem: “Z wdzięcznością spoglądamy w przeszłość, aby budować przyszłość”, a które zakończą się uroczystą celebracją eucharystyczną w dniu 10 listopada 2019 r. w Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku.

Następnego dnia, w sobotę 19 października, Przełożony Generalny kontynuował swój udział w obchodach 100-lecia inspektorii warszawskiej, spotykając się z młodzieżą i Rodziną Salezjańską w Łodzi. Dzieci i młodzież przyjęli Przełożonego Generalnego z wielkim entuzjazmem, śpiewając na jego cześć piosenki w języku hiszpańskim. Po słowach powitania miały miejsce występy różnych grup, które zaprezentowały przygotowane spektakle i przedstawienia, po czym miał miejsce tak bardzo oczekiwany moment wspólnych zdjęć i selfie z “dzisiejszym” Księdzem Bosko, co przebiegało w klimacie wielkiej serdeczności.

Następnie Przełożony Generalny przewodniczył Eucharystii, w której uczestniczyło ponad 1800 osób z Rodziny Salezjańskiej, a wśród nich około 1200 dzieci i młodzieży. W swojej homilii podkreślił centralne miejsce miłości w edukacji:

– O wiele ważniejsze jest to "jak" robimy, niż to, "co" robimy  – stwierdził ks. Artime, zachęcając następnie do pełnego oddania i użycia serca jako miary oceny własnego działania.

Wizytę następcy Księdza Bosko w inspektorii warszawskiej dopełnił wywiad, który Przełożony Generalny udzielił przedstawicielowi TVP. Ksiądz Artime przedstawił pracę salezjanów w ogólnym zarysie, mówiąc również o odbywającym się obecnie Synodzie i salezjańskim dziele w Polsce.

W niedzielę 20 października poświęcił jeszcze nową kaplicę wspólnoty inspektorialnej pod wezwaniem Matki Boskiej Różanostockiej.

Autor

Piotr Sosnowski SDB


Udostepnij