Przejdź do treści

Wiadomości

Łomianki: srebrny jubileusz kapłaństwa

  • 26 maja 2020 r.

W 1995 r. święcenia kapłańskie przyjęli dwaj współbracia ze wspólnoty w Łomiankach: ks. Dariusz Sztuk SDB i ks. Arkadiusz Domaszk SDB. Uroczystość Wspomożycielki Wiernych obchodzona w tym roku w dniu 23 maja, była bardzo dobrą okazją do celebracji ich srebrnego jubileuszu kapłaństwa w lokalnej wspólnocie.

Uroczysta msza święta rozpoczęła się o godzinie 17:00. Przewodniczył jej jeden z Jubilatów, ks. Arkadiusz Domaszk, w asyście drugiego Jubilata i wszystkich współbraci naszej wspólnoty. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Dariusz Buksik. Mówca zwrócił uwagę na godność i wielkość Chrystusowego kapłaństwa, wobec którego należy zachowywać postawę pełną pokory. Wskazał także na istotę kapłańskiej posługi, która wyraża się w posłudze sakramentalnej, zwłaszcza w sakramencie pojednania i w Eucharystii, a także w głoszeniu słowa Bożego. Pod koniec mszy świętej ks. Dariusz Buksik w imieniu całej wspólnoty złożył Jubilatom serdeczne gratulacje i życzenia i jako dar od wspólnoty wręczył każdemu z nich pamiątkowe ikony.

Jubileuszową uroczystość dopełniła wspólnotowa agapa w zakonnym refektarzu.

Autor

ks. Tadeusz Kołosowski SDB

Źródło

Udostepnij