Przejdź do treści

Wiadomości

Rumia: śluby wieczyste salezjanów

  • 2 czerwca 2020 r.
fot. Weronika Kruszyńska
fot. Weronika Kruszyńska

Po raz kolejny Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi stało się miejscem ważnego wydarzenia dla całej wspólnoty Inspektorii pw. św. Wojciecha. W niedzielę 31 maja, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, śluby wieczyste w Towarzystwie Salezjańskim złożyli klerycy: Grzegorz Chmieliński, Dominik Kruszyński i Krystian Lipiński.

Uroczystość, podczas której młodzi salezjanie ślubowali Bogu życie w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości, zgromadziła rodziny, przyjaciół oraz znajomych profesów, a także licznych współbraci przybyłych z różnych części salezjańskiej Polski i przedstawicieli Kościoła Gdańskiego.

Eucharystii przewodniczył Inspektor Nominat ks. Tadeusz Itrych SDB i to on również skierował słowo do uczestników liturgii. Nawiązując do konstytucji salezjańskich przypomniał zgromadzonym, że "profesja zakonna jest znakiem spotkania miłości: Boga, który powołuje i ucznia, który odpowiada, oddając się całkowicie Jemu i braciom (art. 23), a "działanie Ducha Świętego jest dla profesa stałym źródłem łaski i wsparciem w codziennej pracy nad wzrostem w doskonałej miłości Boga i ludzi" (art. 25).

Odnosząc się do przeżywanej uroczystości Zesłania Ducha Świętego zauważył, że pomimo zamkniętych drzwi Wieczernika i pełnych obaw i lęku serc apostołów, zmartwychwstały Jezus staje pośród nich mówiąc: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. (...) Weźmijcie Ducha Świętego!" (por. J 20, 21-22). "I od Zielonych Świąt - kontynuował - nie działa już prawo barykad, nie działa prawo blokad i zatrzaśniętych, zabudowanych drzwi. Mamy wyjść z zamknięcia. Mamy wyjść z naszych prywatnych wizji chrześcijaństwa, by świadomie uczestniczyć w budowaniu żywej wspólnoty Kościoła, naszych rodzin, naszych wspólnot zakonnych". Podkreślił, że zostaliśmy napełnieni bogactwem różnorodnych darów, charyzmatów i talentów, których potrzebuje od nas Kościół i świat.

Ks. Tadeusz prosił, by Duch Święty był dla profesów "ogniem i wichrem, który rozpala od wewnątrz, umacnia wiarę, ożywia miłość ku Bogu i braciom (...), energią, która zasila wolę i ogniem, który rozgrzewa serca, aby umieli trwać na modlitwie we wspólnocie Kościoła, razem z Maryją".

Klerycy Grzegorz, Dominik i Krystian słowa profesji wieczystej wypowiadali wobec pełniącego obowiązki Inspektora ks. Wikariusza Adama Popławskiego SDB, który zastępował Przełożonego Generalnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego.

Naszych braci polecamy modlitwie i życzymy im wierności składanym zobowiązaniom.

Autor

ks. Krzysztof Tomeczkowski SDB

Źródło

Zdjęcia


Udostepnij