Przejdź do treści

Wiadomości

Ląd: święcenia prezbiteratu i prymicje

  • 8 czerwca 2020 r.

Salezjańska Polska cieszy się z nowych kapłanów! 23 maja br., mogliśmy cieszyć się z przyjęcia święceń prezbiteratu przez dziesięciu diakonów z czterech polskich inspektorii. Dla kleryków z Lądu była to dobra okazja, aby towarzyszyć swoim starszym współbraciom w tym szczególnym dniu.

W inspektorii pilskiej, w Główczycach, święcenia kapłańskie z rąk J.E. ks. bp. Arkadiusza Okroja przyjął dk. Damian Okroj. W Sokołowie Podlaskim, na terenie inspektorii warszawskiej, J.E. ks. bp Piotr Sawczuk udzielił święceń prezbiteratu pięciu diakonom: Patrykowi Bombiakowi, Akacjuszowi Cybulskiemu, Cezaremu Lipce, Józefowi Łysikowi oraz Aleksandrowi Mastalerzowi.

Dla diakonów należących do inspektorii wrocławskiej i krakowskiej miejscem przyjęcia święceń była parafia salezjańska pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Częstochowie, gdzie uroczystości przewodniczył J.E. ks. abp Wacław Depo, udzielając sakramentu kapłaństwa diakonom: Adamowi Cieślakowi, Michałowi Kupińskiemu oraz Adrianowi Sroce z inspektorii wrocławskiej, a także dk. Patrykowi Chmielewskiemu z inspektorii krakowskiej.

Dnia 2 czerwca neoprezbiterzy zaszczycili swoją obecnością również seminarium i parafię w Lądzie, gdzie odprawili swoją mszę św. prymicyjną. Liturgii przewodniczył prymicjant ks. Damian Okroj. 

Wdzięczni Bogu za ten szczególny dar, jakim obdarzył naszych drogich współbraci neoprezbiterów, prośmy o potrzebne łaski dla nich i dla wszystkich, których Chrystus postawi na ich kapłańskiej, salezjańskiej drodze. Niech wpatrzeni w św. Jana Bosko i prowadzeni przez Maryję Wspomożycielkę Wiernych, będą dobrymi pasterzami dla powierzonej im owczarni. 

Źródło

Zdjęcia


Udostepnij