Przejdź do treści

Wiadomości

Życie codzienne w Piśmie Świętym - nowość Wydawnictwa Salezjańskiego

  • 18 czerwca 2020 r.
Życie codzienne w Piśmie Świętym
Życie codzienne w Piśmie Świętym

W Wydawnictwie Salezjańskim ukazała się książka Życie codzienne w Piśmie Świętym, której autorem jest ks. Stanisław Jankowski, salezjanin.

Życie codzienne w Piśmie Świętym umiejętnie łączy dwa wymiary – naukowy i popularyzatorski – w podjętym temacie. Autor z jednej strony stawia sobie cel naukowej prezentacji podejmowanych zagadnień, o czym świadczy bogactwo cytowanych opracowań źródłowych, z których korzysta, i stosowanie aparatu przypisów naukowych, z drugiej zaś strony nie przeładowuje swojej książki naukowym żargonem, czyniąc ją dzięki temu przystępną dla czytelnika  nieposiadającego specjalistycznej biblijnej wiedzy. Recenzowana praca jest swego rodzaju wstępem do studiowania Biblii, podającym w sposób kompetentny kompendium wiedzy o jej kulturze od najstarszych warstw starotestamentowych po czasy Nowego Testamentu. (z recenzji ks. prof. dr hab. Janusza Kręcidły)

Ks. dr Stanisław Jankowski SDB jest biblistą, wykładowcą teologii biblijnej w seminariach salezjańskich oraz emerytowanym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Wiedzę biblijną zdobywał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie oraz w École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie. Jest autorem prac z zakresu teologii biblijnej, historii i geografii ziem biblijnych oraz pierwotnego chrześcijaństwa.

Źródło

Udostepnij