Przejdź do treści

Wiadomości

Pierwsze kroki w formacji

  • 20 lipca 2020 r.

Kandydaci do Zgromadzenia Salezjańskiego rozpoczęli już swoją formację. Z wiadomych przyczyn, zaplanowane zjazdy weekendowe były odwołane, odbyło się tylko jedno takie spotkanie. W czerwcu miały miejsce w Częstochowie również pięciodniowe rekolekcje dla prenowicjuszy z całej Polski.

Od 29 czerwca zaś przyszli salezjanie (taką mamy nadzieję) formują się w Oświęcimiu. Dwa miesiące, które tam spędzą będą dla nich bardzo intensywne. Plan dnia zawiera zarówno modlitwę i pracę, jak i czas wspólnotowej rekreacji na boisku. Dzięki wysłuchiwanym konferencjom głoszonym przez magistra prenowicjatu ks. Tadeusza Mietłę oraz zapraszanych gości (przede wszystkim inspektorów) prenowicjusze mają możliwość poznawania charyzmatu salezjańskiego.

Codziennie jest również specjalny moment na osobistą lekturę – tzw. „studium”, podczas którego przede wszystkim poświęcają uwagę na szczegółową lekturę ewangelii. Czas spędzony w „Casa Madre” (pierwszym salezjańskim domu w Polsce) to również pierwsze doświadczenie życia wspólnotowego, które jest wspaniałe i trudne zarazem.

Oprócz codziennych zajęć wspólnota odwiedziła siostry karmelitanki, prosząc je o modlitwę. Zaplanowany jest również wyjazd do Szczyrku.

Ciekawym faktem jest, że wśród 14 kandydatów do zgromadzenia 2 pochodzi z zagranicy: jeden z Portugalii, a drugi z Gruzji. Prenowicjuszy z inspektorii krakowskiej jest 4, z wrocławskiej 3, z pilskiej 2, a z warszawskiej 5.

Módlmy się za prenowicjuszy i ich formatorów, szczególnie prosząc o światło Ducha Świętego na czas rozeznawania powołania.

Autor

kl. Michał Cebulski SDB


Udostepnij