Przejdź do treści

Wiadomości

Książka i kalendarz o Różanymstoku

  • 20 sierpnia 2020 r.
Książka i kalendarz o Różanymstoku
Książka i kalendarz o Różanymstoku

W Wydawnictwie Salezjańskim ukazały się dwie pozycje poświęcone Różanystokowi: książka z okazji stulecia przybycia salezjanów oraz kalendarz na 2021 rok z okazji 40. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Różanostockiej.

Różanystok. Miejscowość – sanktuarium – klasztor – duszpasterstwo – działalność salezjanów

W ciągu ponad trzystu lat historii kilka nazw, wielu gospodarzy i wielu okupantów, różne języki i różnie sprawowana liturgia. Obok siebie architektura podominikańskiego klasztoru i kościoła oraz „wschodnie” budynki po mniszkach prawosławnych. Wschód i Zachód w jednym miejscu. W „tutejszość” miejscowej społeczności kolejni nowi przybysze zasiali to, co im było szczególnie bliskie: duchowość, maryjność, wychowanie, konieczność zdobywania wykształcenia.

Historia tej niewielkiej miejscowości rozpoczęła się w połowie XVII wieku. Wszystko, co potem miało miejsce, toczyło się wokół cudownego obrazu Maryi. Pierwszymi opiekunami sanktuarium byli dominikanie. Po ich kasacie od 1846 r. duszpasterzowali tu księża diecezjalni, a w 1866 r. cały ówczesny Różanystok zaborca przekazał w ręce Kościoła prawosławnego. Po pierwszej wojnie światowej katolicy powrócili do swojej własności. Już w 1919 r. przybyli salezjanie i rozpoczęli duszpasterstwo oraz pracę edukacyjno-wychowawczą. Przede wszystkim ponownie umieścili w kościele obraz Matki Bożej Różanostockiej, zastępując ten wywieziony w 1915 r. przez mniszki prawosławne. Właśnie mija sto lat, od kiedy historię tego miejsca wyznacza duchowość maryjna i działalność wychowawcza duchowych synów św. Jana Bosko.

Książka jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej w stulecie przybycia salezjanów do Różanegostoku.

 

Źródło

Udostepnij