Przejdź do treści

Wiadomości

Obchody 100-lecia obecności salezjanów w Skawie

  • 3 września 2020 r.
Obchody 100-lecia obecności salezjanów w Skawie
Obchody 100-lecia obecności salezjanów w Skawie

W niedzielę, 30 sierpnia, w atmosferze radości i wdzięczności salezjanie z domu i parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Skawie (inspektoria krakowska) z obecnym proboszczem i dyrektorem ks. Tadeuszem Szamarą obchodzili 100-lecie obecności w tym mieście. Uroczystej Eucharystii przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, emerytowany arcybiskup Krakowa, w koncelebrze z ks. inspektorem Marcinem Kaznowskim, ekonomem inspektorialnym ks. Gabrielem Stawowym i licznymi innymi salezjanami.

Powstanie i rozwój parafii w Skawie łączy się nierozerwalnie z przybyciem i obecnością duchowych synów św. Jana Bosko. Dnia 1 października 1942 roku, w mrocznym okresie II wojny światowej i okupacji, Kuria Metropolitalna w Krakowie wydała dekret erekcyjny ustanawiający Parafię pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Skawie, przy kościele wybudowanym z funduszów własnych i z ofiar wiernych. Za zgodą Stolicy Apostolskiej prowadzenie tej parafii powierzono Zgromadzeniu Salezjańskiemu. To historyczne wydarzenie poprzedziła prawie 20-letnia obecność salezjanów, którzy przybyli tu po raz pierwszy w 1920 roku (dom zakonny od 1924 roku).

W swojej homilii kard. Dziwisz, przywołując charyzmat św. Jana Bosko, ukierunkowany na ubogą i opuszczoną młodzież, stwierdził m.in.: „Chciał jej pełni człowieczeństwa, dlatego wyprowadzał młodych z nędzy i ubóstwa, zapewniał im godne warunki życia, dbał o ich wykształcenie, zdobycie zawodu, a przede wszystkim o pełny wzrost ich życia chrześcijańskiego, i ta integralna metoda wychowawcza przynosiła wspaniałe owoce”. A nawiązując do św. Jana Pawła II i więzów, jakie go łączyły z salezjanami, kardynał odniósł się do charyzmatu salezjańskiej parafii, wskazując na pracę wśród młodzieży: „Dziś w Europie i w Polsce toczy się walka o duszę młodego pokolenia. Ukazujmy naszym młodym piękno chrześcijańskiego życia. Chrystus i Jego Ewangelia mogą naprawdę zafascynować młodych, jeżeli dostrzegą żywe wzorce wiary pośród nas, wśród swoich rodziców, nauczycieli i duszpasterzy”.

Autor

Foto: ks. Paweł Gacek SDB


Udostepnij