Przejdź do treści

Wiadomości

Salezjańskie szkolnictwo zawodowe ponownie w Łodzi

  • 4 września 2020 r.

1 września 2020 r. w Łodzi miała miejsce podniosła uroczystość inauguracji działalności technikum salezjańskiego, które nową kartą wpisuje się w rozpoczętą przed prawie stu laty tradycję salezjańskiego szkolnictwa zawodowego w tym mieście. Pod historyczną nazwą Salezjańskich Szkół Rzemiosł w Łodzi, w nowej odsłonie i z wykorzystaniem nowych technologii, młodzież rozpoczęła swoje kształcenie zawodowe pod okiem salezjanów i z pomocą partnerów szkoły. 

Uroczystość rozpoczęła się w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych przy ul. Wodnej od ceremonii przekazania historycznego, prawie stuletniego, sztandaru Szkół Rzemiosł Towarzystwa Salezjańskiego nowym uczniom. Tego aktu, niczym w sztafecie pokoleń, dokonali dawni absolwenci, którzy ukończyli naukę w Salezjańskim Technikum Mechanicznym w latach 50. ubiegłego wieku.

Na początku Mszy św., której przewodniczył ks. Tadeusz Jarecki SDB, przełożony inspektorii warszawskiej, nowe dzieło szkolne zostało zawierzone św. Józefowi Rzemieślnikowi, który jest jego patronem. Po Mszy św. uczniowie i ich rodzice oraz zaproszeni goście udali się do auli szkolnej na wykład inauguracyjny, który poprowadził ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, salezjański historyk oraz współautor wydanej przez IPN publikacji o Salezjańskiej Szkole Mechanicznej Łodzi.

W 2019 r. salezjanie podjęli działania prowadzące do reaktywacji szkolnictwa branżowego w Łodzi. W 2020 r., na podstawie zezwoleń uzyskanych od władz miasta Łodzi, powołane zostały w ramach zespołu Salezjańskich Szkół Rzemiosł dwie szkoły publiczne: Technikum Salezjańskie im. św. Józefa Rzemieślnika oraz Salezjańska Szkoła Branżowa.

Zdjęcia


Udostepnij