Przejdź do treści

Wiadomości

Trudne pytania i niełatwe odpowiedzi. Quasi-wywiad z salezjanami

  • 7 września 2020 r.

Współbracia salezjanie z Ełku postanowili podzielić się wiedzą na temat salezjanów. Publikują tekst w formie pytań i odpowiedzi, które wyjaśniają, skąd się wzięła nazwa Salezjanów Księdza Bosko, czym na co dzień zajmują się salezjanie i czy mają żony. Tego wszystkiego dowiecie się w poniższym quasi-wywiadzie.

 

Co oznacza skrót „SDB”?

SDB oznacza Salezjanie Księdza Bosko.

Skąd pochodzi nazwa Salezjanie Księdza Bosko?

Święty Jan Bosko to święty włoski z XIX wieku. Jego chłopcy nazywali go don Bosco (don po włosku oznacza 'ksiądz’) i nie przestaje być tak określany także w naszych czasach. Założył on zgromadzenie, którego celem jest objęcie opieką młodych, zwłaszcza najuboższych.

Tych, którzy chcieli pójść za nim, nazwał salezjanami. Nazwa ta pochodzi od św. Franciszka Salezego, świętego bardzo popularnego w północnych Włoszech, gdzie urodził się ks. Bosko. Wybrał św. Franciszka Salezego na patrona swojego towarzystwa i chciał, aby jego współpracownicy naśladowali jego wielkie człowieczeństwo.

Czy istnieją inne stowarzyszenia o tej samej nazwie: Salezjanie Księdza Bosko?

Tak. Są także inne grupy, które noszą nazwę salezjanie. Święty Franciszek Salezy, doktor Kościoła Katolickiego, dał początek szkole duchowości, która zwyczajnie jest uznana jako duchowość salezjańska. Są grupy, którzy żyją tą samą duchowością i same uważają się za Salezjanów. Nazwa Salezjanie Księdza Bosko odnosi się do tych wszystkich, którzy żyją duchowością św. Franciszka Salezego według stylu i charyzmatu księdza Bosko.

Gdzie są obecni Salezjanie Księdza Bosko na świecie i ilu ich jest?

Salezjanie Księdza Bosko znajdują się w 128 krajach świata. Obecnie jest 16 583 salezjanów. Działają na polu młodzieżowym w ramach przeszło 2000 instytucji.

Jaki jest cel Salezjanów Księdza Bosko?

Cel Salezjanów Księdza Bosko może być ujęty następująco: Być znakami i nosicielami miłości Boga do młodzieży, zwłaszcza najuboższej.

Jak pracują Salezjanie Księdza Bosko, służąc młodzieży?

Istnieje wiele projektów na rzecz młodzieży realizowanych przez Salezjanów Księdza Bosko na świecie: szkoły o różnych poziomach akademickich, szkoły rolnicze, colleges, uniwersytety, oratoria i ośrodki młodzieżowe, domy wydawnicze, ośrodki komunikacji społecznej, produkcja multimedialna, forum filmowe, teatr i koła muzyczne, koła PGS, szkoły sztuki graficznej, publikacje, programy wychowania do pokoju i demokracji, ośrodki katechetyczne, projekty rozwoju wsi, ośrodki dla dzieci ulicy, przedszkola, ośrodki: resocjalizacji, ukierunkowań, pomocy dla narkomanów, dla uchodźców, powołaniowe, wolontariatu, badań nad młodzieżą i rozwojem oraz agencje zbiórki funduszy.

Czy salezjanie się żenią?

Nie. Salezjanie Księdza Bosko się nie żenią. Żyją życiem konsekrowanym (dla dobra młodzieży).

Co rozumie się przez termin życie konsekrowane?

W Kościele katolickim jakaś osoba może poświęcić swoje życie Panu w całkowicie wolnym wyborze. Ta konsekracja uczyniona na całe życie przejawia się poprzez profesję publiczną trzech ślubów: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości.

Co oznaczają trzy śluby?

Trzy śluby są znakiem poprzez które składający je oddaje się całkowicie na służbę Bogu i Jego posłannictwa, aby czynić możliwym i wprowadzać na  świecie pokój, prawdę, sprawiedliwość i miłość.

Czy salezjanie składają śluby jedynie na określony okres?

Nie. Konsekracja jest złożona na całe życie. Jednak Kościół katolicki domaga się od kandydata, aby ten złożył śluby na pewien okres z intencją, aby później konsekrować się na zawsze. Jest to określane jako profesja czasowa, którego kulminacją jest profesja wieczysta, po upływie około 7 lat.

Czy wszyscy SDB są kapłanami?

Nie. Nie wszyscy salezjanie są kapłanami. Powołaniem jest bycie salezjaninem księdza Bosko, a to powołanie może być przeżyte w dwóch formach: jako współbrat laik czy koadiutor albo jako kapłan. Te dwie formy dopełniają się – dopełniają się wzajemnie.

Czym szczególnym odznacza się Salezjanin Koadiutor?

Salezjanin laik czy koadiutor, podobnie jak kapłan, składa trzy śluby: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Żyje we wspólnocie z innymi współbraćmi salezjanami i przeżywa to samo posłannictwo w służbie młodzieży, wzorując swoje życie na Chrystusie Dobrym Pasterzu i czyniąc swoim system ks. Bosko na polu wychowawczym. Różnica polega na tym, że swoją pracę realizuje przede wszystkim w działalności o charakterze świeckim. Oto niektóre przestrzenie, na których salezjanin koadiutor najbardziej rozwija swoje powołanie: wychowawca, lekarz, profesor, ekspert rolniczy, dyrektor projektów na rzecz rozwoju, administrator, księgowy, katecheta, przewodnik harcerski, publicysta, bibliotekarz, architekt, technik informatyczny, trener sportowy, muzyk itd. Obecnie na świecie jest 2000 salezjanów koadiutorów.

Czym szczególnym odznacza się salezjanin kapłan?

Podobnie jak współbrat koadiutor, salezjanin kapłan składa trzy śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i żyje we wspólnocie z innymi salezjanami, poświęcając się służbie młodzieży, kształtując swoje życie na przykładzie Chrystusa Dobrego Pasterza, idąc za przykładem i realizując charyzmat św. Jana Bosko na polu wychowania. W odróżnieniu od salezjanina koadiutora, kapłan oddaje się w sposób szczególny swojej posłudze kapłańskiej: głosi Ewangelię i udziela sakramentów.

Jak można zostać salezjaninem?

Po rozeznaniu swojego powołania aby stać się salezjaninem księdza Bosko, trzeba przebyć niektóre fazy czy sukcesywne momenty:
–     prenowicjat: aby pogłębić opcję początkowego powołania i przygotować się do nowicjatu;
–     nowicjat: jako początek doświadczenia zakonnego;
–     postnowicjat: który pomaga wzrastać w integracji wiary, kultury i życia;
–     asystencja praktyczna: która dąży do wypracowania własnej syntezy w żywotnej i intensywnej konfrontacji z działalnością salezjańską;
–     formacja specyficzna, która dopełnia formację początkową i która w przypadku seminarzystów trwa aż do przyjęcia święceń kapłańskich;
–     okres przygotowania do profesji wieczystej, który poprzez weryfikację dojrzałości duchowej, jaka jest wymagana, prowadzi do definitywnego zobowiązania (Ratio 311).

Jaki czas jest potrzebny, aby zostać salezjaninem?

Zaczyna się od prenowicjatu, a na złożeniu ślubów wieczystych kończy, jest to moment stania się członkiem Zgromadzenia Salezjańskiego – trwa to około 7 lat. Salezjanin kapłan – otrzymuje święcenia kapłańskie zwyczajnie trzy lata po złożeniu profesji wieczystej.

Jakie są oznaki rozeznania powołania salezjańskiego?

Oto niektóre ze znaczących oznak powołania salezjańskiego:
–     wielkie pragnienie naśladowania Chrystusa bardziej z bliska;
–     gotowość do poświęcenia się Panu na całe życie;
–     prawdziwa miłość do młodzieży i pragnienie służby młodym, zwłaszcza najuboższym;
–     duch wspaniałomyślności i ofiary oraz wola pokonywania przeszkód życia;
–     umiejętność życia we wspólnocie i dzielenia wszystkiego ze współbraćmi;
–     postawa optymizmu, kreatywności i inicjatywy.

Jakie są wymogi, by zostać salezjaninem?

Oto minimalne wymogi, by jakaś osoba mogła zostać salezjaninem:
–     wiek 18 lat;
–     katolik;
–     ukończenie szkoły średniej;
–     dobre zdrowie i dobry charakter.
–     zapraszamy na stronę: powolania.sdb.org.pl

Autor

Tekst opracowany przez współbraci z Ełku

Źródło

Udostepnij