Przejdź do treści

Wiadomości

Dzień Animatora w Woźniakowie

  • 29 września 2020 r.

Salezjańskie Oratorium im. bł. Michała Rua w Woźniakowie świętowało 27 września po raz czwarty Dzień Animatora. To swego rodzaju ukłon wdzięczności w kierunku młodych ludzi, którzy jako animatorzy tworzą przestrzeń otwartości, twórczego realizowania siebie, spotkania i wzrastania w grupie rówieśników.

Na spotkanie złożyły się wspólna integracja między starszymi animatorami a kandydatami, którzy rozpoczynają lub kontynuują swoją formację, słowo ks. kierownika oraz słodki poczęstunek połączony z okazją do wspólnych rozmów i spędzenia czasu wolnego podczas zajęć rekreacyjnych.

Już od kilku lat Dzień Animatora wpisuje się w kalendarz wrześniowych wydarzeń oratorium w Woźniakowie. Jego odbiorcami są dzieci i młodzież Kutna oraz okolic. Tegoroczne świętowanie odbywało się w ramach realizacji zadania pod nazwą „Stacja przyszłość – program wsparcia dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Oratorium w Woźniakowie otrzymało w tym roku wsparcie na ten projekt z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Dziękujemy serdecznie za pomoc tej instytucji a także wszystkim wychowawcom, animatorom oraz opiece medycznej zaangażowanym w przeprowadzenie Dnia Animatora.

Autor

ks. Piotr Szlufik SDB


Udostepnij