Przejdź do treści

Wiadomości

Potrzeba dawania nadziei...

  • 28 stycznia 2021 r.
Przełożony Generalny
Przełożony Generalny

Niewiele dni po zakończeniu Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej, które po raz pierwszy odbywały się online, głos zabrał Przełożony Generalny ks. Àngel Fernàndez Artime. “Ta pandemia, która nęka ludzkość, kiedyś się zakończy, ale są inne chroniczne pandemie, które, jako chrześciajanie, musimy starać się wykorzenić: wojny, mafia, głód, ubóstwo, które dehumanizuje tych, którzy są zmuszeni do imigracji, aby zapewnić przyszłość swoim dzieciom, torturowani lub umierają z zimna, bezrobocie ludzi młodych...

Oto nasze zadanie, do którego jesteśmy wezwani jako Rodzina Salezjańska: dawać nadzieję i pracować na rzecz sprawiedliwości, aby ‘dać więcej tym, którzy mieli mniej’”, jak to zalecał Ksiądz Bosko i do czego wzywa nas papież Franciszek”.

“Tematem tegorocznej Wiązanki – kontynuuje następca Księdza Bosko – w tym czasie wielkiego cierpienia jest potrzeba dawania nadziei w obliczu rzeczywistości świata, która stanowi dla nas wyzwanie, którego nie możemy zlekceważyć: jako Rodzina Salezjańska jesteśmy wezwani do bycia dobrymi obywatelami i przestrzegania zaleceń związanych z pandemią, ale również – do bycia dobrymi chrześcijanami tam, gdzie zachodzi potrzeba pomocy, a więc nie możemy zamykać się w domu, ale być blisko, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. I tak czynimy w naszych dziełach, tam, gdzie toczy się wojna, albo tutaj, w Rzymie, w naszej parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa, gdzie wieczorem ludzie młodzi przynoszą żywność, koce i niosą pociechę bezdomnym. Pobudzenie do solidarnej pomocy, jak to potwierdzają świadectwa napływające z całego świata, w tych miesiącach kryzysu Covid-19 przyniosło konkretny owoc w postaci zebranych w naszych dziełach 9 milionów euro, które przekażemy naszym placówkom misyjnym w 68 krajach na sfinansowanie 120 mikroprojektów na rzecz młodych ludzi i ich rodzin”.

Ks. À.F. Artime wskazuje również, jako na pierwsze świadectwo nadziei związane z ostatnimi Dniami Duchowości, na tę możliwość, która nie zaistniała nigdy przedtem, a którą było uczestnictwo i spotkanie się tysięcy osób, które podzielają charyzmat Księdza Bosko: “Kryzys wywołany pandemią stał się, dzięki kreatywności naszych dzieł, które realizują wiele inicjatyw w formie online, okazją do spotkania i komunii, wykorzystując nowoczesne technologie: jestem przekonany, że Ksiądz Bosko, który był misjonarzem, użyłby dzisiaj sieci internetowej, aby przekazywać dobro, aby dotrzeć do całego świata z przesłaniem Jezusa. Nie wszystko jest złe w sieci, jeśli ją wykorzystamy w służbie człowiekowi: doświadczyliśmy tego w ostatnich dniach, prezentując wszystkim naszym placówkom Wiązankę 2021 z Domu generalnego Córek Maryi Wspomożycielki, docierając do 198 tysięcy osób, także w Oceanii”.

 

 

Autor

Marina Lomunno

Źródło

 Avvenire


Udostepnij