Przejdź do treści

Wiadomości

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Św. Józefa w Różanymstoku

  • 26 kwietnia 2021 r.

Z dniem 1 września 2012r. w Różanymstoku rozpoczęły działalność nowe placówki oświatowe przeznaczone dla chłopców tj. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Imienia Świętego Józefa oraz działająca w ramach ośrodka Szkoła Podstawowa Specjalna.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przyjmuje od dnia 1 września 2012r. chłopców uczących się na poziomie gimnazjum. Podstawą przyjęcia jest wniosek rodzica lub opiekuna prawnego oraz orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w ramach MOS.

Placówka jest placówką niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Pobyt w ośrodku jest nieodpłatny, poza wyjątkiem opłaty za wyżywienie w wysokości 300 zł., z możliwością częściowego lub całkowitego zwolnienia.

Obecnie środek dysponuje 36 miejscami dla uczniów klas VI -VIII

rozan

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mail: mos@rozanystok-salezjanie.pl lub z sekretariatem ośrodka - pod nr telefonu 85 7128408 , gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów oraz złożenia podania. Liczba miejsc w ośrodku jest ograniczona. Obecnie planowane jest utworzenie jednej grupy wychowawczej 23 osobowej.

Autor

MediaPLE

Udostepnij